Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Starość - aspekty psychologiczne, medyczne, społeczne i prawne

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 – 2023

(materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie Filii w Suchej Beskidzkiej)
Aktualizacja: 06.03.2024 r. 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Choroba Alzheimera / red. nauk. Tadeusz Parnowski ; autorzy Dorota Antoniak i in. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018.
  sygn. 45.914
 2. Człowiek stary w placówce penitencjarnej / Sławomir Grzesiak // W: Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. Anetty Jaworskiej. – Kraków : „Impuls”, 2009. – S. 247-257
  sygn. 44.128
 3. Edukacyjne, kulturowe i społeczne konteksty starości / pod red. Małgorzaty Malec. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT, 2011
  sygn. 44.581
 4. Fizjologia starzenia się : profilaktyka i rehabilitacja / red. nauk. Anna Marchewka, Zbigniew Dąbrowski, Jerzy A. Żołądź. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2012
  sygn. 44.748cz
 5. Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory. – Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2005. – S. 531-586 : Formy opieki nad ludźmi starymi i niepełnosprawnymi
  sygn. 44.559
 6. Gerontologia społeczna i oświatowa : zarys problematyki / Zofia Szarota. – Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004
  sygn. 43.608
 7. Globalizacja problemów zdrowotnych i starzenia się a rodzina / Zbigniew Woźniak // W: Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian / pod red. nauk. Zbigniewa Tyszki. – Wyd. 2. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2004. – S. 381-408
  sygn. 43.353
 8. Instytucje i placówki wspierające starość (na przykładzie Krakowa) / Zofia Szarota // W: Podmioty opieki i wychowania / pod red. Zofii Brańki. – Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. – S. 161-177
  sygn. 42.817
 9. Internet również dla seniora / Karol Zwierzchowski, Jakub Hewig, Marek Smyczek ; redakcja Łukasz Sobiech. - Piekary Śląskie : Itstart, 2019.
  sygn. 46.123
 10. Jak umysł rośnie w siłę gdy mózg się starzeje / Elkhonon Goldberg. - Warszawa : PWN, 2014.
  sygn. 45.373
 11. Jakość życia w starości / Czesław Kustra // W: Niepełnosprawność – w zwierciadle dorosłości / red. nauk. Remigiusz J. Kijak. – Kraków : „Impuls”, 2012. – S. 273-288
  sygn. 44.588
 12.  Jesień życia? Wiosna możliwości! : przewodnik po późnej dorosłości / Monika Mularska-Kucharek, Ewa Czernik [i in.]. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.
  sygn. 45.817
 13. Leksykon gerontologii / Adam A. Zych. – Kraków : „Impuls”, 2007
  sygn. 43.849cz
 14. Ludzka starość : wybrane zagadnienia gerontologii społecznej / Artur Fabiś, Joanna K. Wawrzyniak, Agata Chabior. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015
  sygn. 45.604
 15. Nowe podejście do starzenia się w Unii Europejskiej : przykład rozwiązań polskich / Rusek, Agata. - Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2021.
  sygn. 46.586
 16. Okres późnej dorosłości. Jak rozpoznać potencjał ludzi w wieku podeszłym? / Joanna Janiszewska-Rain // W: Psychologiczne portrety człowieka / red. Anna I. Brzezińska. – Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2013. – S. 591-622
  sygn. 44.761cz
 17. Okres późnej dorosłości. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? / Anna Izabela Brzezińska i Szymon Hejmanowski // W: Psychologiczne portrety człowieka / red. Anna I. Brzezińska. – Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2013. – S. 623-664
  sygn. 44.761cz
 18. Pedagog wobec osoby chorego / Elżbieta Jundziłł, Róża Pawłowska. – Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 2010. – S. 137-156 : Człowiek stary – choroba, diagnostyka
  i wsparcie
  sygn. 44.144
 19. Pedagogiczne aspekty opieki paliatywnej / Wojciech Klapa, Iwona Oskędra // W: Podmioty opieki i wychowania / pod red. Zofii Brańki. – Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. – S. 178-183
  sygn. 42.817
 20. Pedagogika społeczna wobec problemów człowieka starego / Stanisław Kawula // W: Pedagogika społeczna : dokonania, aktualność, perspektywy / red. nauk. Stanisław Kawula. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2005. – S. 551-564
  sygn. 43.601cz
 21. Pielęgniarstwo geriatryczne / Josefa Schiefele, Ilse Staudt, M. Margarete Dach. – Wrocław : Wydaw. Medyczne Urban i Partner, 2007
  sygn. 43.681
 22. Pozytywne starzenie się : młodzi duchem w jesieni życia / Robert D. Hill. – Warszawa : „Laurum”, 2009
  sygn. 43.975
 23. Późna dorosłość. Wiek starzenia się / oprac. Maria Straś-Romanowska // W: Psychologia rozwoju człowieka. [2], Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. – S. 263-288
  sygn. 43.074cz, 43.090
 24. Przekraczając „smugę cienia” : szkice z gerontologii i tanatologii / Adam A. Zych. – Katowice : „Śląsk”, 2009
  sygn. 44.140
 25. Przygotowanie do życia na emeryturze : kształcenie wykładowców w ramach współpracy Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Lumiere / pod red. Barbary Juraś-Krawczyk. – Wyd. 2. – Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2000
  sygn. 43.171
 26. Problemy wieku starczego / Anna Kowalewska, Andrzej Jaczewski, Krystyna Komosińska // W: Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania / pod red. Andrzeja Jaczewskiego. – Wyd. 2 rozsz. – Warszawa : „Żak”, 2003. – S. 290-310
  sygn. 44.425
 27. Psychologia rozwoju człowieka / Helen Bee. – Poznań : Zysk i S-ka Wydaw., 2004. – S. 543-614
  sygn. 43.512cz
 28. Psychologia starzenia się : wprowadzenie / Ian Stuart-Hamilton. – Poznań : Zysk
  i S-ka Wydaw., 2006
  sygn. 43.508cz
 29. Psychologia starzenia się i starości / Stanisława Steuden. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011
  sygn. 44.407
 30. Psychologia starzenia się i strategie dobrego życia / Aleksandra Błachnio i in. - Warszawa : Difin, 2017.
  sygn. 45.962
 31. Psychologiczne wyznaczniki przeżywanej starości (psychoneuroimmunologia starości) / Grażyna Łój. – Mysłowice : GWSP im. Kardynała Augusta Hlonda, 2007
  sygn. 44.200
 32. Rodzina miejscem apostolatu ludzi w podeszłym wieku / Wiesław Przygoda // W: Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych / red. Julia Gorbaniuk, Beata Parysiewicz. – Lublin : Wydaw. KUL, 2009. – S. 203-212
  sygn. 43.978
 33. Samobójstwo wieku starszego / Barbara Pilecka // W: Przemoc i marginalizacja : patologie społecznego dyskursu / pod red. Przemysława Piotrowskiego. – Warszawa : „Żak”, 2004. – S. 129-144
  sygn. 42.963
 34. Senior w domu : opieka długoterminowa nad niesprawnym seniorem / red. nauk. Jolanta Twardowska-Rajewska. – Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 2007
  sygn. 43.859
 35. Senior sprawny intelektualnie : ćwiczenia, zadania, gra edukacyjna / Jolanta Piekarska, Wiesław Piekarski. - Warszawa : Difin, 2019.
  sygn. 46.147
 36. Seniorzy w rodzinie. O potrzebie wspierania funkcji opiekuńczej rodziny / Grażyna Orzechowska // W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny / red. nauk. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Ewa Kantowicz. – Toruń : Wydawn. Edukacyjne Akapit, 2010
  sygn. 45.127
 37. Słownik gerontologii społecznej / Adam A. Zych. – Warszawa : „Żak”, 2001
  sygn. 43.317cz
 38. Starość – radzenie sobie z utratą / Dorota Talarska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis // W: Niepełnosprawność – w zwierciadle dorosłości / red. nauk. Remigiusz J. Kijak. – Kraków : „Impuls”, 2012. – S. 255-272
  sygn. 44.588
 39. Starość – starzenie się / Adam A. Zych // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / red. prowadzący Ewa Różycka ; aut. 5 t. Franciszek Adamski i in. – Warszawa : „Żak”, 2006. – S. 949-950
  sygn. 43.573cz
 40. Starość – życiowa przestrzeń ludzi starych / Henryk Cudak // W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / red. prowadzący Ewa Różycka ; aut. 5 t. Franciszek Adamski i in. – Warszawa : „Żak”, 2006. – S. 950-953
  sygn. 43.573cz
 41. Starość i starzenie się z punktu widzenia współczesnego doradcy – geragoga / Anna Wieczorek // W: Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka / red. nauk. Daniel Kukla. – Warszawa : Difin, 2011. – S. 401-431
  sygn. 44.550
 42. Starość : skarb do odkrycia / Barbara Szczepanowicz. – Kraków : Wydaw. Księży Sercanów, 2013
  sygn. 44.872
 43. Starość człowieka - szanse i zagrożenia : implikacje pedagogiczne / Joanna K. Wawrzyniak. - Warszawa : CeDeWu, 2017.
  sygn. 45.971
 44. Starość zależna – opieka i pomoc społeczna : perspektywa gerontologii społecznej / red. nauk. Zofia Szarota. – Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2011
  sygn. 44.850
 45. Turystyka a jakość życia seniorów / Jadwiga Berbeka i in. - Warszawa : Difin, © 2021. 
  Sygn. 46.444 cz
 46. Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych / Beata Ziębińska. – Katowice : „Śląsk”, 2010
  sygn. 44.181
 47. Wspomaganie procesu pomyślnego starzenia się u ludzi starych : między powinnością a profesją / Agata Chabior. - Kraków : Impuls, 2017.
  sygn. 45.979
 48. Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej. – Kraków : „Impuls”, 2007
  sygn. 43.680
 49. Znaczenie rodziny w życiu człowieka z perspektywy osób starszych / Krystyna Ferenz // W: Rodzina we współczesności / pod red. Andrzeja Ładyżyńskiego. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT, 2009. – S. 97-106
  sygn. 44.001
 50. Zrozumieć starość / pod red. Anny Panek i Zofii Szaroty. – Kraków „Text”, 2000
  sygn. 42.413


ARTYKUŁY Z CZASOPISM
(w ujęciu chronologicznym)

 1. Efekty zdrowotne aktywności fizycznej osób starszych / Zofia Kubińska, Anna Pańczuk // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. – 2019, [nr] 3, s. 51-61
 2. Aktywność twórcza seniorów w uniwersytetach trzeciego wieku i w przestrzeni społeczno-kulturalnej / Ewelina Romianowska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2018, nr 2-3, s. 8-11
 3. Srebrny rynek pracy, czyli o sposobach podtrzymywania i przywracania aktywności zawodowej starzejących się zasobów pracy / Elżbieta Kryńska // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2015, nr 7, s. 10-16
 4. Pokolenie powojennego wyżu demograficznego i echa wyżu demograficznego (baby boomers i pokolenie Y) - perspektywa starości / Zofia Szweda-Lewandowska // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2014, nr 5/6, s. 18-21
 5. Metody pracy socjalnej w dps dla osób starszych / Andrzej Mielczarek // PRACA SOCJALNA. – 2014, nr 1, s. 39-57
 6. Polski senior – przegląd danych / Maria Łuszczyńska // PRACA SOCJALNA. – 2014, nr 1, s. 16-38
 7. Opieka nad osobami starszymi na Węgrzech / Dora Lajko // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2013, nr 11/12, s. 32-37
 8. Książki o śmierci i przemijaniu / Anna Szyszka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2013, nr 10, s. 61-63
 9. Logika systemu opieki nad osobami starszymi / Zofia Szweda-Lewandowska // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2013, nr 10, s. 1-5
 10. Aktywne starzenie się – dlaczego nie / Waldemar Makuła // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2013, nr 7, s. 4-11
 11. Seniorzy aktywni społecznie / Bogusława Urbaniak // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2013, nr 4, s. 6-11
 12. Stare prawdy – wiecznie młode / Adam Cichosz // WYCHOWANIE FIZYCZNE
  I ZDROWOTNE. – 2013, nr 3, s. 27-31
 13. Przedsiębiorczość osób w wieku 50+ - perspektywy i bariery // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2013, nr 1, s. 21-25
 14. Dostępność usług środowiskowych dla osób starszych / Monika Brzyska // POLITYKA SPOLECZNA. – 2012, nr 4, s. 14-19
 15. Rodzinne Domy Pomocy dla osób starszych w krajach zachodnich i w Polsce / Marlena Kilian, Joanna Czech // PRACA SOCJALNA. – 2012, nr 4, s. 39-56
 16. Rola pracownika socjalnego we wsparciu osób starszych – teoria, praktyka, postulaty / Maria Łuszczyńska // PRACA SOCJALNA. – 2012, nr 4, s. 57-75
 17. Aktywne starzenie się” jako paradygmat w polityce społecznej / Łukasz Jurek // POLITYKA SPOLECZNA. – 2012, nr 3, s. 8-12
 18. Młodość i starość w okresie ponowoczesności / Anna Zawada // PRACA SOCJALNA. – 2012, nr 2, s. 47-56
 19. O standaryzacji domów pomocy społecznej / Andrzej Mielczarek // PRACA SOCJALNA. – 2012, nr 2, s. 17-31
 20. Rola uniwersytetów trzeciego wieku w procesie pomyślnego starzenia się / Izabela Seredocha // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. – 2012, nr 2, s. 73-82

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

 Zapraszamy do skorzystania z naszych zbiorow!

 

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności