Terapia przez sztukę

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2015

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)


WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI)

 1. Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej / Maja Stańko-Kaczmarek. – Warszawa : Difin, 2013
  sygn. 45.082
 2. Arteterapia w pracy pedagoga : teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę / Joanna Gładyszewska-Cylulko. – Kraków : „Impuls”, 2011
  sygn. 44.354
 3. Arteterapia w sztuce i edukacji : praktyka oddziaływań arteterapeutycznych z zastosowaniem kreacji plastycznej / Eugeniusz Józefowski. – Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012
  sygn. 44.915
 4. Arteterapia w teorii i praktyce / Ewelina J. Konieczna. – Kraków : „Impuls”, 2004
  sygn. 43.542
 5. Dziecko rysuje, maluje, rzeźbi : rozwój dzieci i młodzieży / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2011
  sygn. 44.356
 6. Edukacyjny i terapeutyczny aspekt sztuki / pod red. Anny Marty Żukowskiej. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013
  sygn. 45.071
 7. Podstawy muzykoterapii / pod red. Krzysztofa Stachyry. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012
  sygn. 44.758
 8. Psychodrama : elementy teorii i praktyki / red. nauk. Anna Bielańska. – Warszawa : Eneteia – Wydaw. Psychologii i Kultury, 2009
  sygn. 43.998
 9. Rysunek w psychoterapii / Gerald D. Oster, Patricia Gould. – Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2011
  sygn. 44.572
 10. Sztuka, która pomaga dzieciom : techniki arteterapii – mandala, relaksacja, wizualizacja, zabawa kolorem, drama, teatr terapeutyczny / Koryna Opala-Wnuk. – Łodź : JK – Feeria Wydaw., 2012
  sygn. 45.131
 11. Sztuka w edukacji i terapii / pod red. Mirosławy Knapik i Wiesławy Aleksandry Sacher. – Kraków : „Impuls”, 2004
  sygn. 42.988
 12. Terapia w służbie sztuki – sztuka w służbie terapii / red. nauk. Alicja Kuczyńska, Marcin Czub. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2011
  sygn. 44.671
 13. Wprowadzenie do muzykoterapii / Ludwika Konieczna-Nowak. – Kraków : „Impuls”, 2013
  sygn. 45.170
 14. Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii / Joanna Gładyszewska-Cylulko. – Kraków : „Impuls”, 2012
  sygn. 45.297


ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

 1. Afirmacja sensu życia w kontekście współczesnej arteterapii (teoretyczne podstawy leczenia sztuką) / Tomasz Rudowski // W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 1, Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. – Warszawa : „Żak”, 2009. – S. 172-197
  sygn. 44.056
 2. Choreoterapia / Zuzanna Pędzich // W: Psychoterapia : pogranicza / red. nauk. Lidia Grzesiuk, Hubert Suszek. – Warszawa : Eneteia – Wydaw. Psychologii i Kultury, 2012. – S. 553-564
  sygn. 44.868
 3. Drama stosowana jako interwencja społeczna / Jadwiga Królikowska // W: Terapia
  w resocjalizacji. Cz. 1, Ujęcie teoretyczne
  / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. – Warszawa : „Żak”, 2009. – S. 199-216
  sygn. 44.056
 4. Muzykoterapia jako element resocjalizacji nieletnich / Krzysztof Stachyra // W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 1, Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. – Warszawa : „Żak”, 2009. – S. 217-226
  sygn. 44.056
 5. Muzykoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą / Teresa Lewandowska-Kidoń // W: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. – Kraków : „Impuls”, 2011. – S. 193-205
  sygn. 44.434
 6. Oblicza sztuki dziecka : w poszukiwaniu istoty ekspresji / red. nauk. Katarzyna Krasoń i Beata Mazepa-Domagała. – Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2007. – S. 325-449 : Arteterapia, czyli sztuka jako wsparcie rozwoju
  sygn. 44.292
 7. Psychologia twórczości plastycznej / Stanisław Leon Popek. – Kraków : „Impuls”, 2010. – S. 423-457 : Twórczość plastyczna w psychoterapii
  sygn. 44.663, 44.549cz
 8. Teatroterapia i techniki parateatralne w pracy z dziećmi i młodzieżą / Danuta Wosik-Kawala // W: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. – Kraków : „Impuls”, 2011. – S. 177-192
  sygn. 44.434
 9. Teatroterapia jako forma rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci i dorosłych z różnymi dysfunkcjami / Edyta Nieduziak // W: Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej, Agnieszki Pawlak. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – S. 228-243
  sygn. 45.185
 10. Terapia zajęciowa / Ewa Baum. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2008. – S. 37-48 : Arteterapia
  sygn. 44.335
 11. Wartość muzykoterapii w rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Joanna Jankowska // W: W kręgu resocjalizacji i wybranych zagadnień rozwoju oraz funkcjonowania osób niepełnosprawnych. T. 2 / red. nauk. Izabela Bieńkowska. – Gliwice ; Kraków : Wydaw. Scriptum Tomasz Sekunda, 2010. – S. 67-79
  sygn. 45.132

 


ARTYKUŁY Z CZASOPISM
(w ujęciu chronologicznym)

 1. Czy teatr jest jeszcze dzisiaj potrzebny? / Matylda Pachowicz // POLONISTYKA. – 2015, nr 2, s. 24-26
 2. Arteterapia : scenariusz zajęć integracyjnych, relaksacyjnych i ruchowych (szkoła podstawowa i gimnazjum). Cz. 1 / Ilona Gołębiewska // WYCHOWAWCA. – 2014, nr 12, s. 27-28
 3. Arteterapia : scenariusz zajęć integracyjnych, relaksacyjnych i ruchowych (szkoła podstawowa i gimnazjum). Cz. 2 / Ilona Gołębiewska // WYCHOWAWCA. – 2015, nr 1, s. 30-32
 4. Uzdrawiająca moc sztuki / Ilona Gołębiewska // WYCHOWAWCA. – 2014, nr 12, s. 15-17
 5. Taniec i choreoterapia we wspieraniu rozwoju dziecka / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2014, nr 9, s. 36-40
 6. Rola sztuk plastycznych we wspieraniu rozwoju dziecka / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2014, nr 3, s. 5-9
 7. Psychoterapia tańcem i ruchem z nastolatkami / Aleksandra Rayska // REMEDIUM. – 2014, nr 2, s. 7-9
 8. Arteterapia w edukacji wczesnoszkolnej / Katarzyna Sadowska // ŻYCIE SZKOŁY. – 2013, nr 6, s. 4-7
 9. Arteterapia w służbie inteligencji emocjonalnej / Danuta Bula // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. – 2012/2013, nr 4, s. 22-32
 10. Łącząc ciało i psychikę – zastosowania psychoterapii tańcem i ruchem / Aleksandra Rayska // REMEDIUM. – 2012, nr 11, s. 1-3
 11. Chcę tworzyć…! / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska // REMEDIUM. – 2012, nr 3, s. 10-11
 12. Warsztaty twórcze w resocjalizacji skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami osobowości / Janina Florczykiewicz // SZKOŁA SPECJALNA. – 2012, nr 2, s. 121-128
 13. Arteterapia – pomoc w przeżywaniu i wyrażaniu emocji / Danuta Bula // WYCHOWAWCA. – 2012, nr 1, s. 14-15
 14. Terapia tańcem jako metoda pracy z osobami niepełnosprawnymi / Joanna Koczorowska-Masny // SZKOŁA SPECJALNA. – 2012, nr 1, s. 50-54
 15. Znaczenie arteterapii w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi / Dagna Czerwonka // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2011, nr 12, s. 31-35
 16. Arteterapia jako forma oddziaływania na dziecko / Ilona Gołębiewska // ŻYCIE SZKOŁY. – 2011, nr 2, s. 12-15
 17. Ekspresja słowna dziecka w dialogu z otoczeniem, czyli o relacji pomiędzy arteterapią dzieci a teorią Freineta / Kinga Anna Gajda // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. – 2010/2011, nr 3, s. 9-24
 18. Teoria arteterapii Tomasza Rudowskiego – implikacje do resocjalizacji przez sztukę / Janina Florczykiewicz // SZKOŁA SPECJALNA. – 2010, nr 3, s. 176-185
 19. Działania arteterapeutyczne w resocjalizacji / Janina Florczykiewicz // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. – 2010, nr 1/2, s. 49-55
 20. Arteterapia a rozwój emocjonalny człowieka / Anita Stefańska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2008, nr 12, s. 16-18
 21. Sztuka, wychowanie, terapia / Krystyna Nowak-Wolna // SZKOŁA SPECJALNA. – 2008, nr 4, s. 274-285

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

 Zapraszamy do skorzystania z naszych zbiorow!

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok