Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Uchodźstwo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1997 – 2018
(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

 

WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI)

 1. Cudzoziemcy i uchodźcy w Polsce i świecie współczesnym jako nowe wyzwanie dla polityki społecznej / Mikołaj Latuch // W: Polityka społeczna : globalna i lokalna / pod red. Adama Kurzynowskiego. – Warszawa : Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH, 1999. – S. 262-276
  Sygnatura 42 318cz
 2. Dzieci czeczeńskie w polskiej szkole / Edyta Januszewska // W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Ewa Kantowicz. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2010. – S. 340-349
  Sygnatura 45 127
 3. Edukacja wielokulturowa : działania podejmowane w Polsce / Izabela Czerniejewska. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. – S. 103-149 : Uchodźcy a edukacja wielokulturowa
  Sygnatura 45 112
 4. Kiedy Bóg odwrócił wzrok / Wiesław Adamczyk. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2010
  Sygnatura 44 232
 5. Ludzie z Kresów / Maria Bogucka. – Warszawa : Oficyna Naukowa, 2010
  Sygnatura 44 239
 6. Migracje uchodźcze / Karolina Łukasiewicz, Witold Klaus // W: 25 wykładów o migracjach / redakcja naukowa Magdalena Lesińska, Marek Okólski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2018. - S. 352-366
  Sygnatura 46.073
 7. Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie / red. nauk. Danuta Lalak. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2007
  Sygnatura 43 686
 8. Nauczyciele wobec zachowań agresywnych uczniów „Swoich”, „Obcych” i „Odmiennych” / Jolanta Szczurkowska // W: Agresja i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie / pod red. Ireny Pufal-Struzik. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2007. – S. 59-74
  Sygnatura 43 682
 9. Obcy u naszych drzwi / Zygmunt Bauman. - Warszawa : PWN, 2016
  Sygnatura 45.661
 10. Polityka imigracyjna i azylowa / Elżbieta Borawska-Kędzierska, Monika Prus // W: Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej : geneza, stan i perspektywy rozwoju / pod red. Filipa Jasińskiego i Katarzyny Smoter. – Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005. – S. 128-164
  Sygnatura 43 259
 11. Polskie dzieci na tułaczych szlakach 1939-1950 / pod red. Janusza Wróbla i Joanny Żelazko. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2008
  Sygnatura 44 245
 12. Prawo administracyjne / pod red. Marka Wierzbowskiego. – Wyd. 3 zm. – Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2002. – S. 559-569 : Prawo o cudzoziemcach
  Sygnatura 42 696cz

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
(w ujęciu chronologicznym za lata 2016-1997)

 1. Młodzież a uchodźcy - strach czy niechęć / Agnieszka Mikulska-Jolles // DYREKTOR SZKOŁY. – 2016, nr 11, s. 82-85
 2. Latina, czyli azyl polityczny po włosku / Magdalena Wnuk // PAMIĘĆ.PL. – 2016, nr 2, s. 39-41
 3. O strategiach językowych emigrantów polskich / Maria Cyran // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. – 2015/2016, nr 2, s. 27-41
 4. Uchodźcy (mali) u bram (szkół) / Mirosław Sielatycki // DYREKTOR SZKOŁY. – 2015, nr 12, s. 16-19
 5. Cudzoziemcy w polskich szkołach / Włodzimierz Kaleta // DYREKTOR SZKOŁY. – 2015, nr 11, s. 21-24
 6. Przygotować szkołę na dzieci uchodźców / Katarzyna Leśniewska // DYREKTOR SZKOŁY. – 2015, nr 11, s. 17-20
 7. Wspieranie i integracja uchodźców oraz cudzoziemców / Joanna Szymanowska // PRACA SOCJALNA. – 2015, nr 5, s. 101-113
 8. Dzieci-uchodźcy w Polsce : doświadczenia studentów wolontariuszy w pracy z rodziną czeczeńską / Edyta Januszewska // PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. – 2015, nr 2, s. 167-178
 9. Badanie ku zmianie : integracja i opór romskich rodzin wobec polityki wysiedleń / Tomasz Nowicki // PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. – 2015, nr 1, s. 207-243
 10. Uchodźcy w Danii – między integracją a marginalizacją / Edyta Januszewska // PRACA SOCJALNA. – 2015, nr 1, s. 53-70
 11. Integracja w szkole dzieci z rodzin uchodźców / Katarzyna Górska, Leandra Korczak // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. – 2014, nr 4, s. 18-32
 12. Praca z uchodźcami z perspektywy uczestnika programu Wolontariat Europejski / Daniel Eichner, Anna Młynarczuk-Sokołowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2011, nr 10, s. 25-30
 13. Nadanie statusu uchodźcy małoletniemu bez opieki / Sylwia Łakoma // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2010, nr 4, s. 53-61
 14. Dzieci uchodźców i imigrantów w polskiej szkole / Agata Marek // NOWA SZKOLA. – 2009, nr 1, s. 11-15
 15. Cudzoziemcy w szkole / Joanna Jałosińska // DYREKTOR SZKOŁY. – 2008, nr 12, s. 32-38
 16. List Ajuba, czyli poznać, zrozumieć, zaakceptować innych / Małgorzata Nowak // DYREKTOR SZKOŁY. – 2008, nr 5, s. 13-16
 17. Czy w naszej szkole jest miejsce dla dzieci uchodźców? / Anna Rękawek // DYREKTOR SZKOŁY. – 2007, nr 4, s. 41-44
 18. Ramowy program integracji uchodźców / Tomasz Kaźmierczak // PRACA SOCJALNA. – 2007, nr 4, s. 3-32
 19. Dzieci w Ośrodku dla Uchodźców w Rixensart / Joanna Błogowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2006, nr 6, s. 56-59
 20. Humanizacja współczesnych stosunków międzynarodowych a konflikty zbrojne (uchodźcy, migracje ludności) / Dariusz Drewniacki // EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. – 2006, nr 1, s. 33-43
 21. Proces integracji uznanych uchodźców ze społeczeństwem / Roman Stawicki // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2004, nr 5/6, s. 9-11
 22. Próby integrowania uchodźców : przypadek Polski / Anna Maciejko // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2004, nr 3, s. 20-22
 23. W kierunku spójnego systemu integracji uchodźców w Polsce : konferencja w Lublinie / Anna Maciejko // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2004, nr 3, s. 42-44
 24. Sytuacja socjalno-bytowa uznanych uchodźców / Roman Stawicki // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2003, nr 4, s. 10-12
 25. Uchodźcy jako nowy element polskiej rzeczywistości społecznej / Joanna Oberlan // KULTURA I EDUKACJA. – 2003, nr 1, s. 99-105
 26. Organizacje pozarządowe wobec problemu uchodźców w Polsce / Roman Stawicki // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2002, nr 8, s. 20-24
 27. Uchodźcy w świecie i w Polsce / Mirosław Sielatycki // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 1997, nr 2, s. 67-79

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

 Zapraszamy do skorzystania z naszych zbiorow!

 

 

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności