Uniwersytety Trzeciego Wieku

UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996 – 2014

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)


WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI)

  1. Aktywność seniorów – słuchaczy Żarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku / Agnieszka Nowicka, Ewelina Majdańska // W: Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej. – Kraków : „Impuls”, 2007. – S. 283-296
    sygn. 43.680
  2. Całożyciowa edukacja ludzi starszych w kontekście wyzwań współczesności / Maria Zrałek, Ewa Kraus // W: Edukacja ustawiczna : pozaszkolne formy wychowania
    i kształcenia
    / red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2013. – S. 37-48
    sygn. 45.100
  3. Ciągłość i zmiana tradycji edukacyjnej seniorów na przykładzie wrocławskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku / Adriana Lechka-Mioduszewska // W: Edukacyjne, kulturowe i społeczne konteksty starości / pod red. Małgorzaty Malec. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT, 2011. – S. 241-258
    sygn. 44.581
  4. Edukacja osób „Trzeciego Wieku” / Olga Czerniawska // W: Wprowadzenie do andragogiki / pod red. Tadeusza Wujka. – Warszawa : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji, 1996. – S. 213-236
    sygn. 41.848cz
  5. Gerontologia społeczna i oświatowa : zarys problematyki / Zofia Szarota. – Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2004. – S. 76-80 : Uniwersytet Trzeciego Wieku
    sygn. 43.608
  6. Uniwersytet trzeciego wieku (UTW) / Renata Konieczna-Woźniak // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6, Su-U / red. prowadzący Ewa Różycka ; aut. 6 t. Dariusz Adamczyk i in. – Warszawa : „Żak”, 2007. – S. 1091-1097
    sygn. 43.750cz
  7. Leksykon gerontologii / Adam A. Zych. – Kraków : „Impuls”, 2007. – S. 195-196 : Uniwersytet trzeciego wieku – UTW
    sygn. 43.849cz
  8. Osoby starsze w społeczeństwie informacyjnym / Tomasz Kruszewski // W: Edukacja ustawiczna : pozaszkolne formy wychowania i kształcenia / red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2013. – S. 49-57
    sygn. 45.100
  9. Przygotowanie do życia na emeryturze : kształcenie wykładowców w ramach współpracy Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Lumiere / pod red. Barbary Juraś-Krawczyk. – Wyd. 2. – Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2000
    sygn. 43.171
  10. Psychologia starzenia się i starości / Stanisława Steuden. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011. – S. 93-99 : Uniwersytet Trzeciego Wieku
    sygn. 44.407
  11. Uniwersytet trzeciego wieku / Elżbieta Trafiałek // W: Formy opieki, wychowania
    i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej
    / pod red. Józefy Brągiel
    i Sylwii Badory. – Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2005. – S. 533-545
    sygn. 44.559cz
  12. Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych / Beata Ziębińska. – Katowice : „Śląsk”, 2010
    sygn. 44.181


ARTYKUŁY Z CZASOPISM
(w ujęciu chronologicznym)

  1. Rola uniwersytetów trzeciego wieku w stymulowaniu aktywności społecznej i edukacyjnej osób starszych / Danuta Książek // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. – 2015, nr 1, s. 167-174
  2. Uniwersytety Trzeciego Wieku przy WSTiE / Joanna Fabin // ZIEMIA SUSKA. – 2014, nr 2, s. 14-15
  3. Uczelnia z misją – 35 lat działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie / Beata Bugajska // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. – 2014, nr 1, s. 62-75
  4. Uniwersytet trzeciego wieku – centrum aktywności edukacyjnej w Uniwersytecie Wrocławskim / Aleksander Kobylarek // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. – 2014, nr 1, s. 76-82
  5. Uniwersytet trzeciego wieku w edukacji całożyciowej / Wanda Jakubaszek // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. – 2014, nr 1, s. 83-98
  6. Opinie słuchaczy o działalności Uniwersytetu III Wieku w Białymstoku / Beata Krzesińska-Żach // PRACA SOCJALNA. – 2013, nr 2, s. 47-58
  7. Rola uniwersytetów trzeciego wieku w procesie pomyślnego starzenia się / Izabela Seredocha // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. – 2012, nr 2, s. 73-82
  8. Potencjał drzemie w dojrzałości – Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku / Anna Piech // PRACA SOCJALNA. – 2010, nr 5, s. 47-62
  9. Biblioteki otwarte na współpracę z Uniwersytetami Trzeciego Wieku / Beata Walczak // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2009, nr 6, dod. „Biblioteka dla Seniorów”, s. 4-7
  10. Rembertowska Akademia Seniora / Jarosław Gnioska // PRACA SOCJALNA. – 2009, nr 4, s. 67-80
  11. Uniwersytet Trzeciego Wieku – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / Małgorzata Halicka, Krzysztof Czykier // EDUKACJA. – 2009, nr 3, s. 132-137
  12. Uniwersytety trzeciego wieku – wybrane aspekty funkcjonowania organizacji / Beata Ziębińska // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2009, nr 3, s. 21-26
  13. Seniorzy w przestrzeni kulturalno-edukacyjnej społeczeństwa wiedzy / Zofia Szarota // CHOWANNA. – 2009, t. 2, s. 77-96
  14. Uniwersytet Trzeciego Wieku, 30 lat działania : przemiany, dylematy i oczekiwania w epoce ponowoczesnej / Olga Czerniawska // CHOWANNA. – 2009, t. 2, s. 97-113
  15. Uniwersytety trzeciego wieku jako jedna z form kształcenia osób starszych / Helena Chrapkiewicz // CHOWANNA. – 2009, t. 2, s. 115-126
  16. Uniwersytety III wieku – fenomen współczesności / Stanisław Turowski // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2009, nr 1/2, s. 32-33
  17. Edukacja seniorów priorytetem krajowym / Małgorzata Kacprzak // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. – 2007, nr 2, s. 59-62
  18. Open Doors for Europe” – doświadczenia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku / Małgorzata Maria Stanowska // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. – 2007, nr 2, s. 52-59
  19. Aktywizowanie mieszkańców domów pomocy społecznej / Anna Zawada // PRACA SOCJALNA. – 2007, nr 1, s. 90-96

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok