Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Lipiec, sierpień 2024: pn., czw. 10.00-17.00; pn., śr., pt. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Uniwersytety Trzeciego Wieku

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996 – 2014

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)


WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI)

 1. Aktywność seniorów – słuchaczy Żarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku / Agnieszka Nowicka, Ewelina Majdańska // W: Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej. – Kraków : „Impuls”, 2007. – S. 283-296
  sygn. 43.680
 2. Całożyciowa edukacja ludzi starszych w kontekście wyzwań współczesności / Maria Zrałek, Ewa Kraus // W: Edukacja ustawiczna : pozaszkolne formy wychowania
  i kształcenia
  / red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2013. – S. 37-48
  sygn. 45.100
 3. Ciągłość i zmiana tradycji edukacyjnej seniorów na przykładzie wrocławskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku / Adriana Lechka-Mioduszewska // W: Edukacyjne, kulturowe i społeczne konteksty starości / pod red. Małgorzaty Malec. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT, 2011. – S. 241-258
  sygn. 44.581
 4. Edukacja osób „Trzeciego Wieku” / Olga Czerniawska // W: Wprowadzenie do andragogiki / pod red. Tadeusza Wujka. – Warszawa : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji, 1996. – S. 213-236
  sygn. 41.848cz
 5. Gerontologia społeczna i oświatowa : zarys problematyki / Zofia Szarota. – Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2004. – S. 76-80 : Uniwersytet Trzeciego Wieku
  sygn. 43.608
 6. Uniwersytet trzeciego wieku (UTW) / Renata Konieczna-Woźniak // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6, Su-U / red. prowadzący Ewa Różycka ; aut. 6 t. Dariusz Adamczyk i in. – Warszawa : „Żak”, 2007. – S. 1091-1097
  sygn. 43.750cz
 7. Leksykon gerontologii / Adam A. Zych. – Kraków : „Impuls”, 2007. – S. 195-196 : Uniwersytet trzeciego wieku – UTW
  sygn. 43.849cz
 8. Osoby starsze w społeczeństwie informacyjnym / Tomasz Kruszewski // W: Edukacja ustawiczna : pozaszkolne formy wychowania i kształcenia / red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2013. – S. 49-57
  sygn. 45.100
 9. Przygotowanie do życia na emeryturze : kształcenie wykładowców w ramach współpracy Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Lumiere / pod red. Barbary Juraś-Krawczyk. – Wyd. 2. – Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2000
  sygn. 43.171
 10. Psychologia starzenia się i starości / Stanisława Steuden. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011. – S. 93-99 : Uniwersytet Trzeciego Wieku
  sygn. 44.407
 11. Uniwersytet trzeciego wieku / Elżbieta Trafiałek // W: Formy opieki, wychowania
  i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej
  / pod red. Józefy Brągiel
  i Sylwii Badory. – Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2005. – S. 533-545
  sygn. 44.559cz
 12. Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych / Beata Ziębińska. – Katowice : „Śląsk”, 2010
  sygn. 44.181


ARTYKUŁY Z CZASOPISM
(w ujęciu chronologicznym)

 1. Rola uniwersytetów trzeciego wieku w stymulowaniu aktywności społecznej i edukacyjnej osób starszych / Danuta Książek // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. – 2015, nr 1, s. 167-174
 2. Uniwersytety Trzeciego Wieku przy WSTiE / Joanna Fabin // ZIEMIA SUSKA. – 2014, nr 2, s. 14-15
 3. Uczelnia z misją – 35 lat działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie / Beata Bugajska // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. – 2014, nr 1, s. 62-75
 4. Uniwersytet trzeciego wieku – centrum aktywności edukacyjnej w Uniwersytecie Wrocławskim / Aleksander Kobylarek // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. – 2014, nr 1, s. 76-82
 5. Uniwersytet trzeciego wieku w edukacji całożyciowej / Wanda Jakubaszek // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. – 2014, nr 1, s. 83-98
 6. Opinie słuchaczy o działalności Uniwersytetu III Wieku w Białymstoku / Beata Krzesińska-Żach // PRACA SOCJALNA. – 2013, nr 2, s. 47-58
 7. Rola uniwersytetów trzeciego wieku w procesie pomyślnego starzenia się / Izabela Seredocha // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. – 2012, nr 2, s. 73-82
 8. Potencjał drzemie w dojrzałości – Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku / Anna Piech // PRACA SOCJALNA. – 2010, nr 5, s. 47-62
 9. Biblioteki otwarte na współpracę z Uniwersytetami Trzeciego Wieku / Beata Walczak // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2009, nr 6, dod. „Biblioteka dla Seniorów”, s. 4-7
 10. Rembertowska Akademia Seniora / Jarosław Gnioska // PRACA SOCJALNA. – 2009, nr 4, s. 67-80
 11. Uniwersytet Trzeciego Wieku – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / Małgorzata Halicka, Krzysztof Czykier // EDUKACJA. – 2009, nr 3, s. 132-137
 12. Uniwersytety trzeciego wieku – wybrane aspekty funkcjonowania organizacji / Beata Ziębińska // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2009, nr 3, s. 21-26
 13. Seniorzy w przestrzeni kulturalno-edukacyjnej społeczeństwa wiedzy / Zofia Szarota // CHOWANNA. – 2009, t. 2, s. 77-96
 14. Uniwersytet Trzeciego Wieku, 30 lat działania : przemiany, dylematy i oczekiwania w epoce ponowoczesnej / Olga Czerniawska // CHOWANNA. – 2009, t. 2, s. 97-113
 15. Uniwersytety trzeciego wieku jako jedna z form kształcenia osób starszych / Helena Chrapkiewicz // CHOWANNA. – 2009, t. 2, s. 115-126
 16. Uniwersytety III wieku – fenomen współczesności / Stanisław Turowski // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2009, nr 1/2, s. 32-33
 17. Edukacja seniorów priorytetem krajowym / Małgorzata Kacprzak // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. – 2007, nr 2, s. 59-62
 18. Open Doors for Europe” – doświadczenia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku / Małgorzata Maria Stanowska // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. – 2007, nr 2, s. 52-59
 19. Aktywizowanie mieszkańców domów pomocy społecznej / Anna Zawada // PRACA SOCJALNA. – 2007, nr 1, s. 90-96

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

 Zapraszamy do skorzystania z naszych zbiorow!

 

 

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności