Warsztaty Terapii Zajęciowej

funkcje i wybrane formy działalności

         Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1981 - 2010

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

„Zajęcie jest najlepszym naturalnym

lekarstwem i podstawą szczęścia człowieka”

Galen

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Arteterapia w teorii i praktyce / E. J. Konieczna. – Kraków : „Impuls”, 2004
  sygn. 43.542
 2. Dolnośląski Ośrodek Osób Twórczych – jako przykład zintegrowanych działań dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej / M. B. Siemież // W: Dziecko z zaburzeniami   w rozwoju : konteksty diagnostyczne  i terapeutyczne / red. B. Cytowska, B. Wilczura. – Kraków : „Impuls”, 2005. – S. 181-190    
  sygn. 43.288    
 3. Dziecko w świecie zabawy : o kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji / red. B. Dymara. – Kraków : „Impuls”, 2009     
  sygn. 44.065
 4. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7, V-Ż / [red. prow. E. Różycka ; aut. t. 7  F. Adamski i in.]. – Warszawa : „Żak”, 2006. – S.33-38: Warsztaty terapii zajęciowej      
  sygn. 43.953 cz
 5. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6, Su-U / [red. prow. E. Różycka ; aut. t. 6  D. Adamczyk i in.]. – Warszawa : „Żak”, 2006. – S.673-678 : Terapia zajęciowa   
  sygn. 43.750 cz
 6. Muzykoterapia aktywna / M. Janiszewski  ; Akademia Muzyczna  w Łodzi. – Warszawa ; Łódź : Wydaw. Naukowe PWN, 1993
  sygn. 40.385
 7. Nieletni sprawni inaczej i ich ortopedagogika : diagnoza i socjalizacja reedukacyjna przez ergoterapię / A. Makowski. -  Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1997
  sygn. 41.681
 8. Pedagogika specjalna. T. 2, Podstawowe problemy teorii i praktyki rewalidacji poszczególnych odchyleń od normy / J. Doroszewska. – Wrocław  [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981. – S. 586-588 : Terapia zajęciowa
  sygn. 31.784 cz     31.821                                                                                                
 9. Pedagogika upośledzonych umysłowo / J.Wyczesany. – Kraków : „Impuls”, 2007. – Wyd. 7. - S. 132 – 134 : Warsztaty terapii zajęciowej  
  sygn. 43.939 cz                                                                                                                     
 10. Podstawy rehabilitacji ruchowej. T. 2  / pod red. A. Rosławskiego. – Warszawa : „Sport i Turystyka”, 1981. – S. 267-272 : Rehabilitacja chorych na schizofrenię poprzez terapię zajęciową  
  sygn. 31.914
 11. Pomoc do samopomocy : szkoła Kofoeda w Kopenhadze : instytut służby społecznej / J.A. Bjorkoe. – Warszawa : „Żak”, 1997. – S. 231-245 : Szkoła Kofoeda – miejscem pracy
  sygn. 42.773
 12. Problemy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych / T. Majewski // W : Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod red. W. Dykcika ; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań :  Wydaw. Naukowe UaM, 1998. – S. 347-357
  sygn. 42.211 cz    41.748     41.851
 13. Przygotowanie dzieci niepełnosprawnych do pracy w zakładzie leczniczo-wychowawczym / T. Kott // W : Praca ludzi niepełnosprawnych – zadania pedagoga / pod red. A. Hulka. – Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Wydaw. PAN, 1985. – S. 215-216
  sygn. 36.135 cz
 14. Socjoterapia jako forma pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zaburzone zachowania  / K. Sawicka // W : Terapia dzieci i młodzieży : metody i techniki pomocy psychopedagogicznej / pod red. nauk. I. Dąbrowskiej-Jabłońskiej. – Kraków : „Impuls”, 2006. –  S. 49-86                                                                                           
  sygn.43.530                                    
 15. Socjoterapia : praca zbiorowa / pod red. K. Sawickiej. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1999
  sygn. 42.509
 16. Świąteczne  Warsztaty Integracyjne jako jedna z form stymulacji osób o specyficznych możliwościach edukacyjnych / I. Wendreńska // W: Sztuka w edukacji i terapii  / pod red. M. Knapik i W.A. Macher. – Kraków : „Impuls”, 2004. – S. 99 –103    
  sygn. 42.988
 17. Techniki pracy w terapii zajęciowej / pod red. K. Milanowskiej. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1982   
  sygn. 33.293   33.203
 18. Terapia zabawą, terapia przez sztukę : (wybrane zagadnienia i metody) / M. Piszczek. – Warszawa :  Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1997 
  sygn. 41.724
 19. Wychowanie i terapia w rewalidacji dzieci i młodzieży / B. Grochmal-Bach. – Kraków : „Impuls”, 2000  
  sygn. 42.397

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Arteterapia jako forma pracy z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym / E. Grudzińska // Szkoła Specjalna. – 2010, nr 3, s. 194-200
 2. Choreoterapia – taniec leczący duszę / E.J. Konieczna // Edukacja  i Dialog. – 2003, nr 8, s. 60-64
 3. Ogród jako miejsce terapii i animacji / K. Szulińska // Biblioterapeuta. – 2008, nr 1, s. 9-17
 4. Podstawa zajęć pracą osobnika z retardacją mentalną / O. Krejcirowa // Lider. - 2006, nr 1, s. 16-17
 5. Projekt socjalny: ,,Terapia zajęciowa jako sposób na usprawnianie sfery emocjonalnej dziecka". Cz.1  / A. Walendziak //  Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 10/11, dod.  "Wkładka metodyczna",  s.I-X
 6. Projekt socjalny: ,,Terapia zajęciowa jako sposób na usprawnianie sfery emocjonalnej dziecka''. Cz. 2 / A. Walendziak //  Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 1/2, dod.  "Wkładka metodyczna",  s.I-VI
 7. Teatroterapia w leczeniu i wychowaniu / K. Makowska // Edukacja  i Dialog. – 2007, nr 5, s. 17-20
 8. Terapia przez twórczość / R. Mikołajek // Światło i  Cienie. – 2004, nr 4, s. 32-37
 9. Warsztaty terapii przez ruch / D. Stygar-Kwas // Szkoła Specjalna. – 2005, nr 2, s. 149 – 150          
 10. Warsztat terapii zajęciowej jako placówka rehabilitacji społecznej   i zawodowej  osób niepełnosprawnych / K. Sadowska // Nauczyciel  i Szkoła. – 2003, nr 3-4, s. 227-238
 11.  Warsztaty arteterapeutyczne / G.Jezierska // Życie Szkoły. – 2006, nr 6,  s. 28 – 39
 12. Z  doświadczeń warsztatów terapii plastycznej / K. Citko, M. Morozewicz //  Plastyka i Wychowanie. -  1993, nr 5, s. 17-18

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

 Zapraszamy do skorzystania z naszych zbiorow!

 

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok