Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Współpraca szkoły i przedszkola z rodzicami

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004 – 2015

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)


WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI)

 1. Animacja współpracy środowiskowej / pod red. Marii Mendel. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2013
  sygn. 45 129
 2. Czas na dialog! : porozmawiajmy więc o rodzicach / pod red. Neli Grzegorczyk-Dłuciak. – Kraków : Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej, 2010
  sygn. 44 310
 3. Rada rodziców – 61 ważnych pytań / Grzegorz Całek. – Warszawa : Instytut Inicjatyw Pozarządowych, 2014
  sygn. 45 325
 4. Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy / Maria Mendel. – Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 2007
  sygn. 43 735
 5. Rodzice w przedszkolu : organizacja spotkań, wskazówki do prowadzenia rozmów, scenariusze zabaw i uroczystości / red. Elżbieta Czerwińska-Klemke. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2012
  sygn. 44 805
 6. Współpraca z rodzicami w szkole : scenariusze zebrań, wskazówki do prowadzenia trudnych rozmów, materiały dla rodziców / Tomasz Garstka i in. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2011
  sygn. 44 807

 

ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

 1. Dla dobra dziecka : o warsztacie pracy nauczyciela-wychowawcy / Maryla Sowisło. – Kraków : „Impuls”, 2008. – S. 65-87
  sygn. 43 810
 2. 12 zasad efektywnej współpracy pomiędzy nauczycielkami a rodzicami / Anette Hautumm, Roger Prott // W: Nigdy nie jest za wcześnie – rozwój i edukacja małych dzieci / pod red. Teresy Ogrodzińskiej. – Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, 2004. – S. 135-150
  sygn. 43 140
 3. Dziecko w grupie : wychowanie przedszkolne w grupie integracyjnej zróżnicowanej wiekowo / Anna Florek. – Warszawa : Wydaw. Pedagog, 2010. – S. 47-55 : Współdziałanie z rodzicami – najważniejszymi osobami dla dziecka
  sygn. 45 021
 4. Edukacja przedszkolna : w poszukiwaniu innych rozwiązań / Małgorzata Karwowska-Struczyk. – Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. – S. 198-202 : Współpraca z rodziną jako element konieczny do zrozumienia dziecka. – S. 202-209 : Rodzice w programie High/Scope
  sygn. 44 580, 44 632
 5. Konflikty w szkole : niezbędnik aktywnego rodzica / Ewa Maksymowska, Monika Werwicka. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. – S. 59-75 : Jak komunikować się, by spór nie przerodził się w konflikt?
  sygn. 44 092
 6. Małe dziecko w Polsce : raport o sytuacji edukacji elementarnej / pod red. Tomasza Szlendaka. – Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, 2006. – S. 150-163 : Rodzina a przedszkole i szkoła
  sygn. 43 565cz
 7. Moje dziecko w szkole / Ewa Góralczyk. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008. – S. 96-107 : Rodzice w szkole
  sygn. 43 886
 8. Nauczyciel, wychowawca, pedagog : szkolne wyzwania / Joanna M. Łukasik, Katarzyna Jagielska, Roman Solecki. – Kielce : Wydaw. Jedność, 2013. – S. 110-121 : Skuteczna współpraca z rodzicami
  sygn. 44 990, 45 084
 9. Nauczyciel z uczniem, rodzicami i lokalną społecznością. Koncepcje partnerstwa edukacyjnego / Maria Mendel // W: Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. – S. 185-223
  sygn. 44 093
 10. Negocjacje i mediacje : w kręgu pomocy, wychowania i prawa / Urszula Gruca-Miąsik. – Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. – S. 9-22 : Relacje nauczyciel - rodzice
  sygn. 44 422
 11. Niepowodzenia we współpracy nauczycieli z rodzicami – samospełniająca się przepowiednia? / Inetta Nowosad // W: Dziecko : sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007. – S. 192-200
  sygn. 43 865
 12. O nauczycielu / Małgorzata Bednarska, Ewa Musiał. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT, 2012. - s. 181-194 : Współpraca nauczycieli z rodzicami uczniów warunkiem skuteczności nauczycielskiej profesji
  sygn. 44.947
 13. Pedagogika przedszkolna : nowa podstawa programowa / Anna Klim-Klimaszewska. – Wyd. 2. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2012. – S. 103-107 : Współpraca środowiska przedszkolnego i rodzinnego w procesie wychowawczo-dydaktycznym
  sygn. 45 341cz
 14. Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką / Jolanta Karbowniczek, Małgorzata Kwaśniewska, Barbara Surma. – Kraków : Wydaw. WAM, 2011. – S. 177-182 : Udział rodziców w edukacji małych dzieci
  sygn. 44 596,   44.562
 15. Portret zbiorowy nauczycieli aktywnych : między zaangażowaniem a oporem wobec zmian / Anna Gajdzica. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2013. – S. 168-182 : Relacje z rodzicami uczniów
  sygn. 45 032
 16. Praca w klasie integracyjnej : materiały pomocnicze dla nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej / Renata Flis. – Kraków : „Impuls”, 2005. – S. 235-272 : Współpraca
  z rodzicami
  sygn. 43 309
 17. Praca w klasie integracyjnej : materiały pomocnicze dla nauczycieli klas IV-VI i gimnazjum / Urszula Grygier. – Kraków : „Impuls”, 2004. – S. 255-279 : Współpraca z rodzicami dzieci z klas integracyjnych na drugim etapie edukacyjnym
  i gimnazjum
  sygn. 43 308, 43 132
 18. Rodzice partnerami szkoły. Partnerstwo, czyli co? / Stanisław Bobula // W: Jakość edukacji : różnorodne perspektywy / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków : Wydaw. UJ, 2012. – S. 297-310
  sygn. 44 715
 19. Rola rodziców w polskiej szkole w kontekście strategii oświatowych wybranych państw europejskich / Klaudia Błaszczyk // W: Codzienność szkoły : uczeń / pod red. Ewy Bochno, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. – Kraków : „Impuls”, 2014. – S. 87-102
  sygn. 45 248
 20. Trzylatek w przedszkolu : gotowość dziecka trzyletniego do podjęcia edukacji przedszkolnej / Anna Klim-Klimaszewska : Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2010. – S. 71-76 : Rodzice w edukacji przedszkolnej dziecka
  sygn. 44 420
 21. Typy psychologiczne rodziców, czyli kilka słów do nauczycieli o tym, jak mówić do rodziców, żeby chcieli współdziałać / Marta Kotarba-Kańczugowska // W: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna : badania, opinie, inspiracje / pod red. nauk. Małgorzaty Karwowskiej-Struczyk, Doroty Sobiepańskiej, Magdaleny Szpotowicz. – Warszawa : „Żak”, 2011. – S. 115-136
  sygn. 44 593
 22. Uczeń w kontekście rodziny / Kinga Kaleta // W: Wokół roli i zadań pedagoga i psychologa w szkole / pod red. nauk. Jolanty Szczurowskiej i Agnieszki Mazur. – Kielce : Wydaw. Pedagogiczne, 2013. – S. 51-75
  sygn. 44 902
 23. W trosce o wychowanie w szkole / Mieczysław Łobocki. – Kraków : „Impuls”, 2007. – S. 175-201 : Współpraca nauczycieli i rodziców w wychowaniu uczniów
  sygn. 43 672
 24. Współpraca rodziców i nauczycieli, jej implikacje edukacyjne i determinanty / Mikołaj Winiarski // W: Pedagogika społeczna : dokonania – aktualność – perspektywy / red. nauk. Stanisław Kawula. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2005. – S. 439-455
  sygn. 43 601cz
 25. Współpraca rodziny i szkoły / Andrzej W. Janke // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7, V-Ż / red. prowadzący Ewa Różycka. – Warszawa : „Żak”, 2008. – S. 295-303
  sygn. 43 953cz
 26. Współpraca szkoły z rodzicami ucznia / Magdalena Miotk-Mrozowska // W: Psychologia ucznia i nauczyciela / red. nauk. Stanisław Kowalik. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011. – S. 220-249
  sygn. 44 493,44 494cz
 27. Współpraca szkoły z rodziną w świadomości nauczycieli i rodziców / Edward Kozioł // W: Edukacja w przebiegu życia : od dzieciństwa do starości / red. nauk. Mirosław Kowalski, Agnieszka Olczak. – Kraków : „Impuls”, 2010. - 183-205
  sygn. 44 358
 28. Współpraca z rodzicami / Juliusz Hrouda // W: Rozwiązywanie konfliktów w szkole. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008. – S. 30-36
  sygn. 44 315
 29. Współpraca z rodzicami z perspektywy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – raport z badań / Marzena Sendyk // W: Codzienność szkoły : nauczyciel / pod red. Joanny M. Łukasik, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. – Kraków : „Impuls”, 2014. – S. 199-209
  sygn. 45 247
 30. Wychowanie w szkole : wskazówki dla nauczycieli / Teresa Zubrzycka-Maciąg, Danuta Wosik-Kawala. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. – S. 91-104 : Współpraca nauczycieli z rodzicami uczniów
  sygn. 44 673
 31. Za szkolnym progiem / Beata Strycharska-Gać. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005. – S. 95-100 : Lekcja współpracy nauczycieli z rodzicami
  sygn. 43 243

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
(w ujęciu chronologicznym)

 1. Pierwsze zebranie z rodzicami nowych dzieci - jak skutecznie nawiązać współpracę? / Anna Biernacka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, nr 6, s. 20-24
 2. Wspierajmy rodziców w wychowaniu / Bogdan Urbanek // NOWA SZKOŁA. – 2015, nr 5, s. 9-14
 3. Zebranie z rodzicami nie musi być nudne! / Anna Szymańska, Monika Binda-Matuszczak // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, nr 5, s. 41-44
 4. Prawo rodzica w przedszkolu / Wiesława Mądrowska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, nr 3, s. 34-36
 5. Dar pomagania, czyli jak rozmawiać z rodzicami / Magda Mastalerz // REMEDIUM. – 2015, nr 2, s. 22-23
 6. Przyjmowanie skarg i zażaleń rodziców / Małgorzata Łoskot // ŻYCIE SZKOŁY. – 2015, nr 2, s. 26-29
 7. Pod kontrolą / Małgorzata Łoskot // ŻYCIE SZKOŁY. – 2015, nr 1, s. 24-27
 8. Trudne sprawy – ważne rozmowy / Magdalena Goetz // DYREKTOR SZKOŁY. – 2015, nr 1, s. 50-53
 9. Integracja z rodzicami – czy jest potrzebna? / Kinga Rusin // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2014, nr 11, s. 56-59
 10. Jak to bije? Jak to pluje? / Anna Kałuba-Korczak // WYCHOWANIE
  W PRZEDSZKOLU. – 2014, nr 11, s. 52-55
 11. Współpraca z rodzicami w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych dzieci / Magdalena Gajtkowska, Patrycja Wesołowska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2014, nr 5, s. 47-51
 12. Rodzice w szkole / Zyta Ewa Dapkun // WYCHOWAWCA. – 2014, nr 3, s. 26-27
 13. Skuteczna praca z rodzicami / Aleksandra Ratajczyk // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2014, nr 2, s. 27-33
 14. Rodzice przed tablicą / Anna I. Brzezińska, Monika Mielcarek // REMEDIUM. – 2014, nr 1, s. 12-14
 15. Trudne rozmowy o trudnych uczniach / Małgorzata Stańczyk // ŻYCIE SZKOŁY. – 2014, nr 1, s. 26-28
 16. Zasady funkcjonowania i zadania rady rodziców w przedszkolu / Krystyna Żuchelkowska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2014, nr 1, s. 21-26
 17. Rodzic – ważny partner i cenne źródło informacji / Tatiana Grabowska // ŻYCIE SZKOŁY. – 2013, nr 2, s. 20-21
 18. Wspólna praca nad dyscypliną / Jakub Gutowski // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2013, nr 2, s. 75-81
 19. Współpraca nauczycieli z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze / Agnieszka Rowicka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2013, nr 1, s. 40-45
 20. Zadowolenie rodziców z pracy przedszkola : wyniki badań / Anna Izabela Brzezińska, Katarzyna Kaliszewska-Czeremska, Joanna Matejczuk // WYCHOWANIE
  W PRZEDSZKOLU. – 2012, nr 6, s. 58-63
 21. Sekrety dobrej współpracy / Marzena Frąckowiak // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2011, nr 7, s. 20-24
 22. O współpracy z rodzicami / Małgorzata Powałek // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2011, nr 6, s. 58-59

 

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

 Zapraszamy do skorzystania z naszych zbiorow!

 

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności