Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

ADHD - nadpobudliwość psychoruchowa

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 – 2018

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

 

WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI):

 1. ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej : przewodnik dla rodziców i wychowawców / Artur Kołakowski [et al.]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007
  Sygnatura 43 898
 2. Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym : program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć / Renata Wiącek. -  Wyd. 5. -  Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
  Sygnatura 44 540
 3. Dzieci z ADHD i ich rodzeństwo : teoria i badania / Piotr Pawlak. -  Kraków : Impuls, 2013
  Sygnatura 44 849
 4. Dziecko nadpobudliwe w szkole : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Ewa Góralczyk. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2014
  Sygnatura 45 516
 5. Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym w szkole i w domu? : scenariusze zajęć z dziećmi nadpobudliwymi ruchowo (ADHD) / Bożena Tomaszek. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, [2006]
  Sygnatura 43 498
 6. Nauczyciel a uczeń z ADHD / Wanda Baranowska. -  Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
  Sygnatura 44 367
 7. Oswoić ADHD : przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo / Beata Chrzanowska, Justyna Święcicka. - Warszawa : Difin, 2006
  Sygnatura 43 436
 8. Program profilaktyczno-terapeutyczny dla nadpobudliwości psychoruchowej / Piotr Pawlak. - Wyd. 5. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015
  Sygnatura 45.345
 9. Środowisko rodzinne i szkolne wobec zespołu ADHD u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Katarzyna Herda-Płonka. -  Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012
  Sygnatura 44 846
 10. W świecie ADHD : nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych / Edward M. Hallowell, John J. Ratey ; przeł. Izabela Sowa. - Poznań : Media Rodzina, cop.2004
  Sygnatura 43 467
 11. Zaburzenia zachowania u dzieci : teoria i praktyka / red. nauk. Artur Kołakowski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013
  Sygnatura 44 848
 
ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK:
 1. "Można inaczej" - program socjoterapeutyczny [...] dla dzieci z przejawami nadpobudliwości psychoruchowej / Agnieszka Czerwińska // W: Socjoterapia / pod red. Katarzyny Sawickiej. - Wyd. 2. - Warszawa : Centrum Metodyczne MEN, 1999. - s. 107-128
  Sygn. 42 509
 2. ADHD : terapia czy inne spojrzenie na dziecko? / Beata Cytowska // W: Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. Beaty Cytowskiej i Barbary Wilczury. - Kraków : Impuls, 2005. - s. 123-134
  Sygnatura 43 288
 3. Dydaktyka specjalistyczna ukierunkowana na nadpobudliwość psychoruchową z zaburzeniami koncentracji uwagi / Urszula Gosk, Kamil Kuracki // W: Dydaktyka specjalna : od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych / redakcja naukowa Joanna Głodkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - s. 287-305
  Sygnatura 45 895cz
 4. Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów / Julian Elliott, Maurice Place. - Warszawa : WSiP, 2000. - s. 64-82 : Zaburzenia uwagi i nadmierna aktywność ruchowa
  Sygnatura 42 345
 5. Dziecko nadpobudliwe w grupie integracyjnej / Barbara Duplaga // W: Integracja społeczna : praktyczne próby wdrażania / pod red. Danuty Al-Khamisy. - Warszawa : Żak, 2002. - s. 75-87
  Sygnatura 42 769
 6. Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) / Małgorzata Skórczyńska // W: Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. naukową Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury i Andrzeja Stawarskiego. -  Wyd. 2. -  Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - s. 433-453
  Sygnatura 45 020
 7. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3 / red. prowadzący Ewa Różycka ; aut. 3 tomu Franciszek Adamski [i in.]. - Warszawa : Żak, 2006. - s. 473-476 : Nadpobudliwość psychoruchowa
  Sygnatura 43 291cz
 8. Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego / Anna Kozłowska. - Warszawa : Żak, 1996. - s. 71-84 : Dziecko za szybkie i za gwałtowne
  Sygnatura 41 187
 9. Nadpobudliwość psychoruchowa / Stanisława Mihilewicz // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / red. Stanisława Mihilewicz. - Kraków : Impuls, 2001. - s. 55-64
  Sygnatura 42 640
 10. Nadpobudliwość psychoruchowa / Alicja Zaręba, Rolińska Iwona // W: Terapia pedagogiczna. T. 1 / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : Impuls, 2004. - s. 101-103
  Sygnatura 43.133
 11. Oblicza impulsywności w zespole ADHD / Aneta R. Borkowska // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej. - Kraków : Impuls, 2008. - s. 207-213
  Sygnatura 43 951
 12. Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. [T.] 2 / Deborah Teutsch Smith. - Warszawa : Wydawn. Naukowe PWN, 2009. - s. 27-35
  Sygnatura 43.959cz
 13. Praca z dzieckiem nadpobudliwym ruchowo / Michał Czerski // W: Powstrzymać agresję u progu szkoły / red. nauk. Joanna Danielewska. - Kraków : Wydawnictwo UJ, 2004. - s. 29-36
  Sygnatura 43 307
 14. Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży / Monika Biała. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2006. - s. 31-34 : Nadpobudliwość psychoruchowa
  Sygnatura 43 806
 15. Psychologia zaburzeń. Vol. 2 / Robert Garson, James Butcher, Susan Mineka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,  2003. - s. 112-117 : Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
  Sygnatura 43 107cz
 16. Psychopatologia / Robert Meyer. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. - s. 305-310 : Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)
  Sygnatura 43 013cz
 17. Rodzinne uwarunkowania zachowania dziecka : w świetle psychologii klinicznej / Maria Bogumiła Pecyna. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. - s. 255-303 : Dziecko ze wzmożoną aktywnością psychoruchową w terapii z zastosowaniem Systemu Biofeedback
  Sygnatura 41 903
 18. Uparte dziecko : od narodzin do wieku młodzieńczego / James Dobson. - Warszawa : Wydawn. Rodzinny Krąg, 1994. - s. 112-126 : Problem nadpobudliwości
  Sygnatura  40 694
 19. Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. Aleksandry Chudzik. - Łódź : Wydawn. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008. - s. 185-224
  Sygnatura 43 947
 20. Współwystępowanie Zespołu Nadpobudliwości z Deficytem Uwagi u dzieci z dysleksją / Stanisława Mihilewicz // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / red. Stanisława Mihilewicz. - Kraków : Impuls, 2001. - s. 65-79
  Sygnatura 42 640
 21. Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji / Philips C. Kendall. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. - s. 79-98 : Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
  Sygnatura 43 109
 22. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej  / Marta Jerzak // W: Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość / redakcja naukowa Marta Jerzak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2016. - s. 13-39
  Sygnatura 45 827

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. ADHD : jak budować system wsparcia / oprac. Magda Wójcik // REMEDIUM. - 2006, nr 11, wkł. s. 20
 2. ADHD - z szacunkiem dla genów / Irena Wielowiejska-Comi // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2010, nr 4, s. 122-131
 3. Bajkoterapia dla dziecka nadpobudliwego / Maria Kożuchowska // REMEDIUM. - 2016, nr 2, s. 28-29
 4. Biologiczne podłoże ADHD / Tomasz Hanć // REMEDIUM. – 2006, nr 7/8, s. 56-57
 5. Cała prawda o ADHD / Karolina Oleksa // ŻYCIE SZKOŁY. - 2017, nr 1, s. 20-25
 6. Czym jest ADHD? / Robert Gorczyca // NIEBIESKA LINIA. – 2006, nr 3, s. 4-6
 7. Dzieci, którym trudno się uczyć / Dorota Choroś // NOWA SZKOŁA. – 2005, nr 7, s. 41-44
 8. Dzieci z ADHD jako problem medyczny i społeczny / Teresa Zbyrad // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2011, nr 1, s. 25-32
 9. Dzieci z ADHD w młodszym wieku szkolnym / Tomasz Hanć // REMEDIUM. - 2006, nr 10, s. 28-29
 10. Dziecko z ADHD : bibliografia w wyborze / Agnieszka Graczyk // WYCHOWAWCA. - 2011, nr 10, s. 30
 11. Dziecko z ADHD w szkole / Karolina Irla // WYCHOWAWCA. - 2011, nr 10, s. 20-21
 12. Dzieci z symptomem ADHD / Jan Łysek // NAUCZYCIEL I SZKOŁA. – 2004, nr 1/2, s. 108-117
 13. Dziecko z zespołem ADHD w otoczeniu edukacyjnym / Barbara Czapiewska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2006, nr 7/8, s. 37-39
 14. Dziecko nadpobudliwe / Anna Magdalena Glinka // ŻYCIE SZKOŁY. – 2004, nr 1, s. 45-47
 15. Formowanie tożsamości nastolatków z ADHD / Kinga Bujna, Martyna Kołacka // REMEDIUM. - 2014, nr 1, s. 14-16
 16. Funkcjonowanie dzieci z ADHD w szkole / Aneta Paszkiewicz // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2011, nr 1, s. 32-37
 17. Funkcjonowanie ucznia z ADHD w środowisku wychowawczym / Sonia Wawrzyniak // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2011, nr 7-8, s. 37-44
 18. Funkcjonowanie uczniów z zespołem ADHD w szkole / Bogumiła Bobik // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2010, nr 5, s. 42-47
 19. Hamowanie reakcji i planowanie u dzieci w wieku 6-7 lat z wybranymi zaburzeniami rozwojowymi / Małgorzata Woźniak-Prus, Marta Szymańska // SZKOŁA SPECJALNA. - 2016, nr 5, s. 325-337
 20. Jak inne dzieci... / Iwona Górka // WYCHOWAWCA. - 2011, nr 10, s. 12-13
 21. Jak pracować z uczniem z ADHD? / Lidia Peplińska // WYCHOWAWCA. - 2011, nr 9, s. 18-19
 22. Jak ujarzmić ADHD? : strategie nauczania osób z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi na lekcji języka obcego / Katarzyna Jaworska-Biskup // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2009, nr 2, s. 50-58
 23. Moda na ADHD? / Teresa Słowikowska // NOWA SZKOŁA. - 2008, nr 2, s. 23-25
 24. Model postępowania terapeutycznego z dziećmi nadpobudliwymi ruchowo / Piotr Pawlak // EDUKACJA. - 2008, nr 2, s. 96-104
 25. Nadpobudliwość psychoruchowa – opis i analiza przypadku / Ewa Jaskułowska // NOWA SZKOŁA. – 2003, nr 10, s. 12-14
 26. Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci w młodszym wieku szkolnym : (wprowadzenie do tematu) / Piotr Kowolik // NAUCZYCIEL I SZKOŁA. – 2005, nr 1/2, s. 9-24
 27. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci / Izabela Gelleta-Mac // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2008, nr 6, s. 18-22
 28. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci / Małgorzata Kowalik-Olubińska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2005, nr 7/8, s. 27-30
 29. Niegrzeczny czy chory na ADHD? : problem ADHD w szkole / Karolina Hawrylewicz // ŻYCIE SZKOŁY. - 2010, nr 4, s. 60-61
 30. O nadpobudliwości psychoruchowej // ŻYCIE SZKOŁY. – 2005, nr 4, s. 58-60
 31. Organizacje działające na rzecz osób z zespołem ADHD / Magda Wójcik // REMEDIUM. - 2007, nr 2/3, s. 60-61
 32. Oswajanie ADHD / Aneta Paszkiewicz // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2012, nr 3, s. 91-97
 33. Percepcja siebie i swojej sytuacji rodzinnej przez dzieci z zespołem ADHD / Karolina Hawrylewicz // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2010, nr 1-2, s. 21-26
 34. Praca z dzieckiem nadpobudliwym / Hanna Kubiak // POLONISTYKA. – 2007, nr 9, s. 44-48
 35. Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo / Ewa Baczyńska, Beata Borowiec-Janczak, Anna Kuchcik // ŻYCIE SZKOŁY. – 2002, nr 1, s. 10-14
 36. Problem przystosowania dzieci z ADHD do warunków szkolnych - (sposoby przeciwdziałania odrzuceniu i wykluczeniu społecznemu dziecka "innego") / Marta Niemiec // CHOWANNA. - T.1 (2009), s. 169-186
 37. Strategie postępowania w leczeniu ADHD / Magdalena Damian, Małgorzata Stępień-Kęsik // WYCHOWAWCA. - 2011, nr 10, s. 14-18
 38. Uczeń z ADHD - moja recepta na problem / Ewa Baranowska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2012, nr 11, s. 28-29
 39. Uwarunkowania rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka z ADHD w środowisku szkolnym / Natalia Kajka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2017, nr 2, s. 11-17
 40. Uzależnienia behawioralne a zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Cz. 1 / Magda Mastalerz // REMEDIUM. - 2015, nr 3, s. 10-11
 41. Wsparcie społeczne młodzieży z ADHD i młodzieży bez ADHD - badania porównawcze / Danuta Al-Khamisy, Urszula Gosk // SZKOŁA SPECJALNA. - 2016, nr 5, s. 350-361
 42. Wzmożona pobudliwość uczniów zdolnych / Wiesława Limont // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2009, nr 4, s. 37-44
 43. Zespół deficytu natury w szkole / Małgorzata Stańczyk // DYREKTOR SZKOŁY. - 2015, nr 3, s. 56-57

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

 Zapraszamy do skorzystania z naszych zbiorow!

 

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności