Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Lipiec, sierpień 2024: pn., czw. 10.00-17.00; pn., śr., pt. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

O nas

Biblioteka Pedagogiczna w Suchej Beskidzkiej jest Filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Ma swoją siedzibę w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Suchej Beskidzkiej, przy ulicy Adama Mickiewicza 23A.

Działa od 1956 roku. Początkowo mieściła się w Szkole Podstawowej nr 1 w Suchej Beskidzkiej, a następnie przy ulicy Józefa Piłsudskiego 23 (do 2003 roku). 

Prowadzi działalność na rzecz edukacji i rozwoju czytelnictwa w lokalnym środowisku Powiatu Suskiego i okolic. Systematycznie powiększa i uaktualnia zbiory z różnych dziedzin wiedzy. Doskonali warsztat informacyjny, by jak najpełniej odpowiadać na zmieniające się potrzeby edukacyjne nauczycieli, studentów, uczniów i wszystkich zainteresowanych doskonaleniem się w różnych kierunkach wiedzy i umiejętności (pracowników instytucji i firm, rodziców, osób bezrobotnych). 

Biblioteka szczególnie wspomaga doskonalenie kadry pedagogicznej, organizując warsztaty poświęcone edukacyjnemu zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Troszczy się o przekaz ponadczasowych wartości. Prowadzi liczne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI TO:

WYSZUKIWANIE I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI Z RÓŻNYCH DZIEDZIN WIEDZY

WSPOMAGANIE PRACY NAUCZYCIELI I SZKÓŁ

PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z ZAKRESU:

  • Efektywne uczenie się
  • Edukacja czytelnicza dzieci i młodzieży
  • Edukacja informacyjna, medialna i informatyczna
  • Edukacja regionalna i patriotyczna
  • Edukacja przyrodnicza i ekologiczna
  • Edukacja emocjonalna

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM NA SZCZEBLU LOKALNYM I WOJEWÓDZKIM.
Więcej informacji o naszej Filii zobacz

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z USŁUG BIBLIOTEKI? 

Biblioteka jest placówką publiczną, dostępną bezpłatnie dla każdego.

Założyć konto mogą osoby pełnoletnie, a także niepełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych za zgodą rodziców/opiekunów prawnychDla dzieci konto zakłada rodzic/opiekun prawny. 

W zajęciach organizowanych przez Bibliotekę mogą wziąć udział wszystkie grupy wiekowe: dzieci, młodzież (po wcześniejszym zgłoszeniu grupy przez opiekuna np. nauczyciela) oraz dorośli.

Wszystkie usługi i zajęcia prowadzone przez Bibliotekę są bezpłatne.

 

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności