Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Czasopisma online - darmowy dostęp

Wykaz czasopism online o tematyce pedagogicznej i społecznej

Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane tytuły czasopism o tematyce pedagogicznej i społecznej, dostępne darmowo w Internecie.

ALKOHOLIZM I NARKOMANIA / ALCOHOLISM AND DRUG ADDICTION

Publikowane prace omawiają problemy związane z alkoholem oraz substancjami psychoaktywnymi.

https://www.termedia.pl/Czasopismo/Alkoholizm_i_Narkomania-117/Archiwum

BIBLIOTEKA I EDUKACJA

Półrocznik, wydawcą jest Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Czasopismo podejmuje zagadnienia związane m.in. z działalnością edukacyjną bibliotek i kształceniem bibliotekarzy.

http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/issue/archive

DZIECKO KRZYWDZONE. TEORIA, BADANIA, PRAKTYKA

Kwartalnik, wydawany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje).

Artykuły dotyczą m. in. innowacyjnych metod zapobiegania przemocy oraz terapii dzieci krzywdzonych.

https://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/issue/archive

EDUKACJA ELEMENTARNA W TEORII I PRAKTYCE

Kwartalnik, wydawany przez Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie.

Czasopismo podejmuje tematykę wczesnej edukacji oraz opieki nad małym dzieckiem, a także kształcenia nauczycieli. 

 https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/issue/archive

EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH

Kwartalnik, wydawcą jest Ośrodek Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu.

Zakres tematyczny kwartalnika obejmuje szeroko rozumianą problematykę związaną z pedagogiką pracy, andragogiką oraz doradztwem zawodowym.

https://edukacjaustawicznadoroslych.eu/index.php/pl/eud

FORUM NAUCZYCIELI

Kwartalnik, wydawcą jest regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.

Artykuły zawarte w czasopiśmie dotyczą m. in. zagadnień takich jak: aktywizujące metody nauczania, ocenianie, diagnozowanie, doradztwo metodyczne.

https://www.womkat.edu.pl/pl/Publikacje/Kwartalnik_FORUM_Nauczycieli

JĘZYKI OBCE W SZKOLE

Kwartalnik, wydawcą jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Artykuły dostarczają informacji m. in. z zakresu glottodydaktyki i językoznawstwa.

http://jows.pl/wydania

NAUCZYCIEL I SZKOŁA

Kwartalnik, wydawcą jest Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie.

Czasopismo podejmuje m. in. tematykę związaną z procesem nauczania i uczenia się.

https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/issue/archive

PEDAGOGIKA RODZINY

Kwartalnik, wydawcą jest Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.

Tematyka dotyczy zagrożeń i przemocy w rodzinie, a także wspierania rodziny i terapii.

http://pedagogika-rodziny.spoleczna.pl/index.php/czasopismo

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA

Kwartalnik, wydawcą jest Uniwersytet Warszawski.

Artykuły podejmują zagadnienia m. in. z zakresu pedagogiki społecznej, resocjalizacji, pracy socjalnej, psychoterapii.

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.cejsh-7e0d1835-56f1-49f7-acbc-606063c516e5

PRZEGLĄD BADAŃ EDUKACYJNYCH

Czasopismo jest  półrocznikiem, wychodzącym od 2005 roku, w całości poświęconym raportom z badań nad procesami edukacyjnymi. Stanowi naukowe forum wymiany wyników prowadzonych badań i źródło wzorców pracy badawczej.

https://apcz.umk.pl/PBE/issue/archive

TIK W EDUKACJI

„TIK w Edukacji” to bezpłatny magazyn o wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkole.

https://e.tikwedukacji.pl/?utm_source=TIKwE_2023_11_m_01&utm_campaign=TIKwE_2023_11_m_01

TRENDY

Kwartalnik, wydawcą jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Czasopismo poświęcone nowoczesnej edukacji.

https://www.ore.edu.pl/category/trendy/

W CYFROWEJ SZKOLE

Kwartalnik, wydawcą jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Pismo adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych szeroko rozumianym wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.

https://www.oeiizk.waw.pl/dzialalnosc/w-cyfrowej-szkole/

 

 

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności