Nowości

Wybór materiałów dostępnych w zbiorach PBW Filii w Suchej Beskidzkiej – grudzień 2022

AWANS NAUCZYCIELA

 1. Awans na nauczyciela mianowanego / Piotr Gąsiorek // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 12, s. 38-43
  Procedura awansu na stopień nauczyciela mianowanego krok po kroku: podstawy prawne, zadania, osoby odpowiedzialne, dokumentacja, terminy.
 2. Awans zawodowy nauczyciela i dyrektora : nowe zasady [stan prawny: wrzesień 2022] / red. A. Stebelska. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, cop. 2022. Sygnatura 46.600
  Kompendium wiedzy na temat nowych zasad awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2022 r. Stanowisko mentora. Opiekun stażu. Przebieg stażu. Dokumentacja. Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie, teczka na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

SZKOŁA - ZARZĄDZANIE

 1. Jaka powinna być dobra szkoła? / Małgorzata Pomianowska // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 12, s. 72-76
  Wypowiedzi przedstawicieli różnych środowisk związanych z oświatą.
 2. IX Kongres Edukacja i Rozwój / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 12, s. 10-13
  Wyzwania dla szkół w obliczu kryzysu. Rola dyrektora szkoły. Budowanie społeczności szkolnej opartej na wartościach i relacjach. Wzmacnianie relacji międzyludzkich i poczucia sprawstwa. Wspieranie w rozwoju i radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. Dbałość o zdrowie mentalne i fizyczne.
 3. Zwolnienia i usprawiedliwienia / Krzysztof Nowicki // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 12, s. 30-32
  Szkolne procedury zwalniania z zajęć i usprawiedliwiania nieobecności uczniów. Ważne zasady. Formy: papierowa, elektroniczna i hybrydowa. Wzory dokumentów: zwolnienie, usprawiedliwienie, oświadczenie rodzica ucznia pełnoletniego. 

DYREKTOR SZKOŁY

 1. Samoocena dyrektora / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 12, s. 25-29
  Jak dokonać samooceny swojej pracy. Przykłady pomocnych ćwiczeń do samooceny.

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA. SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

 1. Pilnie potrzebna pomoc uczniom / Bogdan Bugdalski // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 12, s. 14-17
  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole: zapotrzebowanie, realizacja według nowych standardów.
 2. Trudna praktyka inkluzji / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 12, s. 20-23
  Nauka uczniów ze specjalnymi potrzebami w szkołach masowych. Edukacja włączająca. Wychowanie do różnorodności bez uprzedzeń.

EGZAMINY SZKOLNE

 1. Matura 2023 / Wioletta Kozak // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 12, s. 34-37
  Dwie formuły matury: Formuła 2015 oraz Formuła 2023. Różnice w zakresie wymagań, warunków dostosowania egzaminu, czasu ich trwania. Kalendarz zadań związanych z przygotowaniem egzaminów.

ZACHOWANIE UCZNIÓW

 1. Dojrzewanie oparte na zaufaniu / Katarzyna Leśniewska // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 12, s. 55-56
  Wspieranie procesu dojrzewania uczniów. Budowanie relacji opartej na zaufaniu – przykładowe działania.
 2. Czy i jak oceniać zachowanie? / Żmijewska-Kwiręg // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 12, s. 82-85
  Ocena zachowania ucznia – przepisy oświatowe i praktyka. Propozycja zmiany podejścia. Wskazówki dla dyrektora. Ocenianie skoncentrowane na rozwoju dziecka.

WYCHOWANIE

 1. Wychowanie do hojności / Beata Nadolna // Wychowawca. - 2022, nr 12, s. 10-11
  O kształtowaniu umiejętności bycia hojnym i bezinteresownym.
 2. O hojności w miłości / Sylwia Wytykowska // Wychowawca. - 2022, nr 12, s. 12-14
  Pięć sposobów okazywania miłości: afirmacja, dotyk, czas, pomoc, prezent.
 3. Dziecko w świecie antropocenu – wychowanie w czasach kryzysu klimatyczno-ekologicznego / Maciej Mrozowski // Wychowanie w Przedszkolu. - 2022, nr 10, s. 27-32
  Podstawowe potrzeby rozwojowe okresu średniego dzieciństwa. Zrównoważony rozwój dziecka. Wspieranie autonomii. Wspieranie postawy ekologicznej.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 1. Jak budować nić porozumienia z rodzicami uczniów na podstawie konstruktywnej komunikacji? / Adriana Kloskowska // Życie Szkoły. - 2022 nr 10, s. 18-22
  Warunki konstruktywnej komunikacji. Komunikaty budujące porozumienie. Unikanie komunikatów odcinających od empatii i sprzyjających słownej przemocy. Style komunikowania się z grupą rodziców.

SCENARIUSZE ZAJĘĆ, UROCZYSTOŚCI, POMOCE DO ZAJĘĆ

 1. Bądźmy hojni dla innych : scenariusz zajęć dla klas I-III SP / Ewa Kowalska // Wychowawca. - 2022, nr 12, s. 17
  Cele zajęć: uwrażliwianie dzieci na dzielenie się z innymi, kształtowanie empatii.
 2. Hej, kolęda, kolęda : scenariusz spotkania kolędowego / Maria Pawlisz // Wychowawca. - 2022, nr 12, s. 23-26
  Spotkanie kolędowe dla dzieci i dorosłych. Jasełka.
 3. Sztuczki ze sztuką : scenariusze metodyczne z arteterapii / Anna Kalbarczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2022, nr 10, s. 11-14
  Tematyczne ćwiczenia plastyczno-ruchowe z papierem i zabawy logiczne o sztuce. Propozycje  dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 4. „Nauka poszła w las” i zagrożone gatunki / Monika Litwinow-Cieślewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2022, nr 10, s. 15-21
  Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym na temat: "Zagrożone leśne gatunki". Wiersz pt. „Chroń przyrodę” M. Litwinow-Cieślewicz. Propozycje zabaw i gier (puzzle, zgaduj-zgadula, gra w klasy). Ćwiczenia na koncentrację uwagi, oddechowe i relaksacyjne.
 5. Filmy pod choinkę, czyli opowieści w świątecznym klimacie dla każdego / Katarzyna Kebernik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2022, nr 10, s. 40-42
  Przykłady wartościowych filmów dla dzieci o tematyce bożonarodzeniowej.
 6. Dzień Babci i Dzień Dziadka z książką w przedszkolu / Julita Pasikowska-Klica // Wychowanie w Przedszkolu. - 2022, nr 10, s. 52-53
  Przykłady literatury dziecięcej, w której bohaterami są babcia lub dziadek. Propozycje aktywności (zadań dla dzieci) z książką.
 7. Świąteczny czas / Katarzyna Forecka-Waśko // Wychowanie w Przedszkolu. - 2022, nr 10, s. 54-58
  Scenariusz przedstawienia „Gwiazdka w Stumilowym lesie” dla dzieci sześcioletnich oraz przedstawienie o choince dla dzieci czteroletnich.
 8. Jak rozwijać wśród uczniów solidarność społeczną? / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2022, nr 10, s. 4-8
  Propozycje aktywności rozwijających umiejętność współodpowiedzialności i współdziałania. Przykłady ćwiczeń, zabaw, gier planszowych. Scenariusz happeningu. Wolontariat. Service-learning – uczenie się przez zaangażowanie. Drama „Królestwo Palety”.
 9.  Znaczenie ruchu dla zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci : propozycje ćwiczeń i zabaw na każdy dzień / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Życie Szkoły. - 2022, nr 10, s. 10-13
  Przykładowe zabawy i aktywności: ludzie do ludzi, berek, taniec z balonem, zabawa w sanie, cienie, spacer w lesie, spacer z przyjacielem, rywalizacja, z wyspy na wyspę.
 10. Odwrócona klasa jako skuteczna metoda zaangażowania uczniów w proces edukacyjny / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. - 2022, nr 10, s. 23-25
  Jak przeprowadzić lekcję według modelu odwróconej klasy z uczniami młodszymi i starszymi (szkoła podstawowa) – rady, inspiracje, pomysły.
 11. Kodowanie w szkole : korzyści i propozycje zabaw / Dorota Zając // Życie Szkoły. - 2022, nr 10, s. 33-37
  Korzyści nauki kodowania i programowania. Przykłady zabaw z kodowaniem dla klas młodszych szkoły podstawowej.
 12. Ukraińska kultura na wyciągnięcie ręki / Joanna Majewska-Grabowska // Życie Szkoły. - 2022, nr 10, s. 38-41
  Scenariusz zajęć na temat kultury ukraińskiej dla klas młodszych i starszych szkoły podstawowej.
 13. Zajęcia plastyczne na wybrany dzień - zima : pomysł na ciekawe zajęcia z zakresu edukacji artystycznej klas I-III / Izabela Kamińska // Życie Szkoły. - 2022, nr 10, s. 44
  Scenariusz zajęć dla klas I-III szkoły podstawowej.
 14. Jesteśmy różni, ale równi : scenariusz dla klasy, do której uczęszczają uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Izabella Bartol // Życie Szkoły. - 2022, nr 10, s. 45-47
  Propozycja zajęć dla starszych uczniów szkoły podstawowej.
 15. O plamie barwnej, która nie chciała być płaska : papierowe historyjki w nowej odsłonie / Anna Kalbarczyk // Życie Szkoły. - 2022, nr 10, s. 48-50
  Scenariusze zajęć z plastyki inspirowane wybranymi epokami w historii sztuki. Propozycja dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

Przed regałami z książkami stoi młoda kobieta i przegląda książkę.

Wybór artykułów z czasopism dostępnych w zbiorach PBW Filii w Suchej Beskidzkiej

 1. Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli od września 2022 r. / Michał Łyszczarz // Biblioteka w Szkole. - 2022, nr 9, s. 4-7
  Zmiana ustawy Karta Nauczyciela. Omówienie nowych zasad awansu zawodowego.
 1. Vademecum dyrektora szkoły / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 8, s. 22-40
  Zadania i obowiązki dyrektora w roku szkolnym 2022/2023 (wraz z wykazem obowiązujących przepisów).
 2. Nowe zasady zatrudniania specjalistów / Agata Piszko // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 8, s. 42-44
  Nowe zasady dotyczące zatrudniania specjalistów (art. 42d Karty Nauczyciela). Wymiar pensum, liczba etatów, zadania pedagogów specjalnych.
 3. Cztery kluczowe wyznaczniki efektywnej współpracy pedagoga i psychologa szkolnego z rodzicami ucznia / Małgorzata Łaskot // Życie Szkoły. - 2022, nr 6, s. 16-20
  Poszukiwanie wspólnych płaszczyzn porozumienia oraz kompromisu. Zasady prawa regulujące pracę pedagoga i psychologa szkolnego oraz stosunki między szkołą a rodziną. Prawa i obowiązki szkoły oraz rodziców. Podstawy życzliwej rozmowy pedagoga/psychologa szkolnego z rodzicami ucznia.
 4. Jak chronić dane? // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 7, s. 52
  Podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych w internecie.
 5. Procedura egzaminu poprawkowego / Krzysztof Lodziński // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 7, s. 32-34
 6. E-fabryka zasobów edukacyjnych / Katarzyna Polak // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 8, s. 45-49
  Przegląd darmowych narzędzi internetowych do tworzenia: fiszek, gier, quizów i innych atrakcyjnych pomocy edukacyjnych.
 7. E-szafa z linkami / Katarzyna Polak // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 7, s. 36-39
  Narzędzia do porządkowania linków i multimediów oraz tworzenia tematycznych kolekcji (Symbaloo, Padlet, Wakelet, Pearltress, Cling). Propozycje przydatne w pracy nauczycieli i nie tylko.
 8. Motywowanie nauczycieli / Sylwia Królikowska // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 7, s. 18-20
  Wzmacnianie motywacji wewnętrznej nauczycieli poprzez: wspierające otoczenie, sprawiedliwe traktowanie, budowanie atmosfery współpracy, dobry przykład, zaspokojenie potrzeby samorozwoju, dialog.
 9. Partnerstwo z rodzicami / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 8, dod. „Materiały dla Nauczycieli”, s. 55-56
  Jak tworzyć dobre relacje z rodzicami – wskazówki dla nauczycieli.
 10. Bariery partnerstwa: rodzice – szkoła / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 8, dod. „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, s. 72-74
  Co stanowi przeszkodę w dobrych kontaktach z rodzicami. Propozycje działań budujących partnerstwo szkoły z rodzicami.
 11. Pomysły na zaangażowanie rodziców / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 8, dod. „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, s. 76-81
  Przykłady działań służących poprawie komunikacji i budowaniu partnerskich relacji z rodzicami.
 12. Indywidualna wywiadówka / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 8, dod. „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, s. 82-85
  O zaletach organizowania indywidualnych spotkań z uczniem i rodzicem zamiast tradycyjnych wywiadówek.
 13. Szkoła jako wspólnota / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 8, s. 17-21
  Jak przeciwdziałać samotności w środowisku szkolnym.
 14. Przyszłe kształcenie szkolne / Bolesław Niemierko // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 7, s. 44-46
  Kierunki rozwoju edukacji demokratycznej w polskiej szkole (nowe formy organizacyjne, nowa treść kształcenia, nauczycielski tutoring). Zalecenia dla nauczycieli.
 15. Edukacja obronna / Bogdan Bugdalski // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 7, s. 10-13
  Zmiany w programie nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa wprowadzające tematykę obronną (m.in. terenoznawstwo, cyberbezpieczeństwo, nauka strzelania).
 16. Ochrona sygnalistów w szkole / Katarzyna Abramowicz, Ludmiła Wojtkowiak // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 7, s. 26-31
  Unijna dyrektywa o ochronie sygnalistów. Projekt polskiej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Wytyczne dla placówek oświatowych (szkolna procedura wewnętrzna).
 17. Projekt przepisów o pracy zdalnej / Barbara Tomaszewska // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 7, s. 22-25
  Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej.
 18. Dobro uczniów transpłciowych / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 7, s. 40-43
  Problematyka orientacji seksualnych i tożsamości płciowych (uwarunkowania, przejawy, typy). Postawa nauczycieli wobec uczniów (podstawowe zalecenia). Telefony zaufania, infolinie, ośrodki wsparcia dla osób transpłciowych.
 1. Jak rozwijać kreatywność u uczniów? / Dorota Zając // Życie Szkoły. - 2022, nr 6, s. 4-11
  Twórcza aktywność dziecka - przejawy, rozwój. Metody i techniki rozwijania zdolności twórczych, twórczego myślenia. Praca w grupach. Przykłady zadań problemowych dla uczniów. 
 2. Zacznij do szafy : papierowe historyjki o sztuce w nowej odsłonie / Anna Kalbarczyk // Życie Szkoły. - 2022, nr 6, s. 41-44
  Scenariusz zajęć z plastyki dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Ćwiczenia plastyczne z papierowym tryptykiem (z inspiracji sztuką gotycką).
 3. Opowieść ruchowa z muzyką / Natalia Kłysz-Sokalska // Życie Szkoły. - 2022, nr 6, s. 45-50
  Propozycje zastosowania metody opowieści ruchowej. Przykłady zabaw słowno-ruchowych oraz muzyczno-ruchowych. Materiały pomocnicze: fragmenty tekstów, propozycje utworów muzycznych, opis ćwiczeń ruchowych.
 4. Jak zachęcać uczniów do podejmowania wyzwań / Adriana Kloskowska // Życie Szkoły. - 2022, nr 6, s. 35-40
  Czym jest motywacja? Mała efektywność metod karania i nagradzania. Potrzeba autonomii. Danie uczniom możliwości samodzielnego dochodzenia do wiedzy. Uwolnienie od lęku przed porażką. Uczenie się jako dążenie do mistrzostwa. 
 5. Nauka w epoce cyfrowej / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Życie Szkoły. - 2022, nr 6, s. 27-30
  Przykłady zastosowania mediów cyfrowych i zasobów internetowych w prowadzeniu zajęć z uczniami. Kształtowanie m.in. umiejętności wyszukiwania, selekcji i oceny dostępnych informacji. Zadania nauczycieli w epoce cyfrowej.
 6. Jak sobie radzić z różnicami poglądowymi i etnicznymi w szkole i integrować multikulturową klasę? / Marcelina Wnęk // Życie Szkoły. - 2022, nr 6, s. 12-15
  Krzywdzące stereotypy. Jak pracować w sytuacji napięć w klasie? Trening wnioskowania moralnego. Rozwijanie szacunku dla różnic kulturowych.
 7. Komunikacja alternatywna i wspomagająca - po co o niej uczyć? / Iwona Karpińska // Życie Szkoły. - 2022, nr 6, s. 21-23
  Rodzaje i metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Propozycje zajęć i zabaw na temat różnych sposobów porozumiewania się ludzi.
 1. Nowy uczeń w bibliotece szkoły ponadpodstawowej / Juliusz Wasilewski // Biblioteka w Szkole. - 2022, nr 9, s. 10-11
  Przykłady ciekawych spotkań zachęcających uczniów do włączenia się w pracę biblioteki.
 2. Wstąp i doładuj wyobraźnię : pierwsze spotkanie z biblioteką w szkole ponadpodstawowej / Elżbieta Rafińska // Biblioteka w Szkole. - 2022, nr 9, s. 14-15
  Przykłady realizacji lekcji przysposobienia bibliotecznego.
 3. Poznaj bibliotekę, włącz się w literaturę! / Izabela Stefańska // Biblioteka w Szkole. - 2022, nr 9, s. 16-18
  Scenariusz zajęć na temat polskich noblistów z wykorzystaniem metody grywalizacji – propozycja dla uczniów szkoły ponadpodstawowej.
 4. Pasowanie na czytelnika / Barbara Polińska // Biblioteka w Szkole. - 2022, nr 9, s. 20-22
  Scenariusz spotkania dla uczniów klasy I szkoły podstawowej. Jak powstaje książka? - teatr kamishibai. Koszyk Czerwonego Kapturka.
 5. To oczywiste, że znam noblistę! / Justyna Rudomina, Monika Jabłuszewska // Biblioteka w Szkole. - 2022, nr 9, s. 24-26
  Scenariusz zajęć (w formie escape room) na temat wybitnych Polaków. Propozycja dla klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej.
 6. Stop agresji : scenariusz zajęć edukacyjnych z elementami biblioterapii / Elżbieta Kasprzyszak // Biblioteka w Szkole. - 2022, nr 9, s. 27-29
  Propozycja zajęć dla szkoły podstawowej (klasy VII-VIII) i ponadpodstawowej.
 7. Konkurs frazeologiczny w szkole podstawowej : sposób na wzbogacenie zasobu słownictwa / Marzena Szumnarska // Biblioteka w Szkole. - 2022, nr 9, s. 30-33
  Propozycja dla klas VI-VIII szkoły podstawowej.
 8. Jak Wojtek został strażakiem : konkurs z lektury dla kl. I / Monika Sochacka // Biblioteka w Szkole. - 2022, nr 9, s. 34
  Propozycje zadań konkursowych.
 9. Czy można oszukać przeznaczenie? : scenariusz zajęć inspirowanych serialem Wiedźmin / Agnieszka Kunikowska // Biblioteka w Szkole. - 2022, nr 9, s. 36-40
  Propozycja dla szkoły ponadpodstawowej.
 10. Na zakupy ekologiczne z Basią / Bożena Diks, Ewa Sobczyńska // Biblioteka w Szkole. - 2022, nr 9, s. 41
  Konkurs ekologiczny w formie testu na podstawie książki Zofii Staneckiej Basia i śmieci. Propozycja dla klas I-III szkoły podstawowej.
Szkoła podstawowa:
 1. Kahoot jako aplikacja do quizów / Monika Gryboś // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2021/2022, nr 2, s. 111-132
  Pytania do quizów (w aplikacji Kahoot) na tematy: Części mowy, Gatunki wypowiedzi, Przygody Tomka Sawyera Marka Twaina, Latarnik Henryka Sienkiewicza.
 2. Drama w kontekście zdalnego nauczania języka polskiego - scenariusz dla nauczycieli klas wczesnoszkolnych / Krystian Łata // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2021/2022, nr 2, s. 61-72
  Podstawy edukacji polonistycznej w klasach wczesnoszkolnych. Drama jako metoda pracy z dzieckiem. Przykładowy scenariusz zajęć dramowych w oparciu o tekst bajki "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek".
 3. Streszczanie tekstu nieliterackiego w praktyce / Monika Gryboś // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2021/2022, nr 2, s. 133-135
  Propozycja lekcji.
 4. Korespondencja sztuk - spotkania malarstwa z poezją / Monika Żelazna // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2021/2022, nr 2, s. 149-158
  Materiały do zajęć na tematy: Dwie małpy Bruegla Wisławy Szymborskiej w perspektywie korespondencji sztuk oraz Poeta w muzeum (obraz Mona Lisa Leonarda da Vinci, wiersz Mona Liza Zbigniewa Herberta). 
 5. WebQuest jako metoda dydaktyczna / Monika Gryboś // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2021/2022, nr 2, s. 137-147
  Podstawowe informacje na temat metody projektu cyfrowego w postaci WebQuest (WQ). Propozycje materiałów (dla nauczycieli polonistów, specjalistów, bibliotekarzy) do wykorzystania w pracy z uczniami. Przykłady zadań do opracowania w formie WQ dla uczniów szkoły podstawowej.
 6. Metoda analizy i twórczego naśladowania wzoru w zdalnym rozwijaniu i doskonaleniu kompetencji tekstotwórczej / Monika Gryboś // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2021/2022, nr 2, s. 19-31
  Omówienie problematyki kształcenia kompetencji tekstotwórczej uczniów. Zastosowanie metody analizy i twórczego naśladowania wzorów - propozycja metodyczna pracy z uczniami.
 7. Rozwijanie kompetencji tekstotwórczych w trybie nauki zdalnej - uwagi metodyczne / Piotr Ślusarczyk // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2021/2022, nr 2, s. 33-41
  Zastosowanie metody "trzech głosów" (naukowca, artysty, filozofa). Budowanie wypowiedzi argumentacyjnej, odnoszącej się do lektur obowiązkowych. Propozycja dla klas: VII i VIII szkoły podstawowej.
 8. Perswazja - komunikacja perswazyjna i argumentacja / Monika Żelazna // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2021/2022, nr 2, s. 89-96
  Sztuka komunikacji (argumentacji własnego zdania) w nauczaniu języka polskiego. Wyjaśnienie pojęć: perswazja, komunikacja perswazyjna, argumentacja, kontrargumentacja, komunikacja niewerbalna.

  Szkoła ponadpodstawowa:
 9. Paryż i Warszawa oczami Wokulskiego. Jak ukazane jest miasto w Lalce Bolesława Prusa? : scenariusz lekcji w klasie II liceum / Luiza Ciepiela-Treter // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2021/2022, nr 2, s. 19-36
 10. Karty literackie jako propozycja dydaktyczna w zdalnym nauczaniu języka polskiego w szkole ponadpodstawowej / Monika Gryboś // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2021/2022, nr 2, s. 37-50
  Instrukcja wykonania i zastosowania kart literackich w warunkach edukacji stacjonarnej i zdalnej.
 11. Nauczanie zdalne w kontekście zagadnień literaturoznawczych - zgamifikowany cykl lekcji / Monika Żelazna // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2021/2022, nr 2, s. 61-70
  Gra jako narzędzie pracy dydaktycznej nauczyciela. Propozycje lekcji w formie gry służących wprowadzeniu do powieści Fiodora Dostojewskiego Zbrodnia i kara.
 12. Nowoczesne sposoby nauczania związków frazeologicznych w szkole ponadpodstawowej / Anita Jagun // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2021/2022, nr 2, s. 85-96
  Związki frazeologiczne - wybrane aspekty teoretyczne i sposoby nauczania. Przydatne gry, aplikacje edukacyjne i inne narzędzia cyfrowe w nauczaniu związków frazeologicznych.
 13. Przegląd wybranych narzędzi TIK w zdalnym kształceniu językowym / Sabina Mężyk // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2021/2022, nr 2, s. 119-131
  Przegląd sprawdzonych narzędzi internetowych przydatnych w zdalnej i stacjonarnej edukacji polonistycznej oraz w kształceniu glottodydaktycznym. Aplikacje do tworzenia ćwiczeń aktywizujących, porządkujących, utrwalających materiał. Kreatory do tworzenia testów, sprawdzianów, quizów.
 14. Wybrane słowniki internetowe, korpusy językowe i narzędzia cyfrowe w nauczaniu zdalnym / Katarzyna Ostrowska // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2021/2022, nr 2, s. 133-148
 15. Tekst kultury w praktyce szkoły ponadpodstawowej / Monika Żelazna // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2021/2022, nr 2, s. 149-156
  Piosenka, fotografia oraz plakat na lekcjach języka polskiego - propozycje zajęć.
 1. Wykorzystanie multimedialnych kart pracy w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Mateusz Wysocki // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2021/2022, nr 2, s. 73-87
  Efektywna lekcja języka polskiego w formie zdalnej oraz hybrydowej - wskazówki metodyczne. Tworzenie multimedialnych kart pracy. Przydatne aplikacje internetowe.
 2. Czy tak bardzo inne? O zdalnym nauczaniu polskiej gramatyki w grupach wschodniosłowiańskich / Dominika Izdebska-Długosz // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2021/2022, nr 2, s. 71-83
  Zasady nauczania polskiej gramatyki. Przykłady zajęć, propozycje ćwiczeń.
 3. Internetowe materiały do nauki języka polskiego jako obcego dostępne w Chinach / Huiling Zhang // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2021/2022, nr 2, s. 109-117
  Internetowe translatory i słowniki. Strony popularnonaukowe. Zbiory audio-wideo. Aplikacje mobilne.
 1. Wykorzystywanie elementów TUS do wspierania rozwoju kompetencji społecznych i radzenia sobie z problemami emocjonalnymi / Marta Florkiewicz-Borkowska // Życie Szkoły. - 2022, nr 6, s. 24-26
  Trening Umiejętności Społecznych. Kompetencje społeczno-emocjonalne: samoświadomość, samozarządzanie, świadomość społeczna, umiejętność budowania relacji, odpowiedzialne podejmowanie decyzji. Wskazówki do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne.

 2. Stop agresji : scenariusz zajęć edukacyjnych z elementami biblioterapii / Elżbieta Kasprzyszak // Biblioteka w Szkole. - 2022, nr 9, s. 27-29
  Propozycja zajęć dla szkoły podstawowej (klasy VII-VIII) i ponadpodstawowej.

 3. Koncepcja neuroróżnorodności / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2022, nr 6, s. 31-34
  Założenia koncepcji neuroróżnorodności według Thomasa Armstronga. Jak wspierać ucznia z neuroróżnorodnością - podstawowe kroki w pracy z uczniem.

 4. Jak zachęcać uczniów do podejmowania wyzwań? / Adriana Kloskowska // Życie Szkoły. - 2022, nr 6, s. 35-40

 1. W drodze ku synergii życiowej / Małgorzata Pomianowska // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 7, dod. „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, s. 66-69
  Koncepcja work-life balance. Wskazówki, jak osiągnąć harmonię między życiem zawodowym a prywatnym. Nowe przepisy kodeksu pracy związane z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.
 2. Wolniejsze tempo życia / Małgorzata Pomianowska // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 7, dod. „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, s. 81-85
  Wzrastające tempa życia a idea slow life. Odrzucenie presji coraz większych wymagań w zakresie efektywności i wydajności. Życie w zgodzie ze sobą i naturą, różnorodność, autentyczność, zrównoważony rozwój, harmonia. Poszanowanie tradycji i lokalnych zwyczajów. Idee m.in.: slow education, slow school, slow parenting. Uważność, bycie tu i teraz. Indywidualizacja pracy dydaktycznej. Praktyczne dochodzenie do wiedzy, refleksja, zrozumienie, twórczość, kreatywność. Budowanie relacji opartych na współpracy. Ochrona dzieci przed presją intensywnego doskonalenia się i rozwoju, powrót do naturalnego rytmu.
 3. Niespieszne jedzenie / Dorota Maria Sikora // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 7, dod. „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, s. 70-71
  Jedzenie zgodnie z zasadami slow food: uważne, świadome, bez pośpiechu. Przygotowywanie potraw prostych, opartych na naturalnych składnikach. Znaczenie dla zdrowia, wskazówki.
 4. Turystyka zgodna z rytmem natury / Anna Satel // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 7, dod. „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, s. 78-80
  Powolne odkrywanie świata. Slow tourism – charakterystyczne cechy. Idea turystyki zrównoważonej. Poszanowanie środowiska naturalnego i lokalnej kultury. Przykłady realizacji idei slow tourism w Województwie Małopolskim i Dolnośląskim. Społeczny ruch Citaslow na rzecz małych miast i miasteczek. Miasta dbające o dobry standard życia, środowisko naturalne i lokalne dziedzictwo kulturowe.
 5. Zatrzymaj się i po prostu bądź / Marta Włodarczyk // Remedium. - 2022, nr 1, s. 2-3
  Intensywne tempo życia i konsumpcjonizm a zdrowie psychiczne. Korzyści dla zdrowia płynące z postawy uważności (otwartość na relacje z ludźmi, na otoczenie, świadomość przeżywanych emocji, możliwość wyboru reakcji, adekwatne działanie).

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

 Zapraszamy do lektury

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok