Adopcja

Aspekty psychologiczne, społeczne i prawne

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998 – 2018

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

WYDAWNICTWA ZWARTE:

 1. Adopcja / Barbara Passini // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. prow. Ewa Różycka ; aut. 1 t. Krystyna Ablewicz i in. – Warszawa : „Żak”, 2003. – S. 29-35
  sygn. 43.289cz
 2. Adopcja jako optymalna forma kompensowania sieroctwa społecznego / Ewa Sierankiewicz // W: Opieka i wychowanie dzieci sierocych w Polsce / red. nauk. Józef Kuźma. – Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2007. – S. 99-119
  sygn. 44.726
 3. Adopcja w świetle prawa / Teodor Bulenda // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. prow. Ewa Różycka ; aut. 1 t. Krystyna Ablewicz i in. – Warszawa : „Żak”, 2003. – S. 35-36
  sygn. 43.289cz
 4. Adopcyjne rodzicielstwo : dylematy, nadzieje, wyzwania / red. nauk. Ewa Kozdrowicz. – Warszawa : „Żak”, 2013
  sygn. 45.017
 5. Dziecko przysposobione jako stymulator jakości związku małżeńskiego w rodzinie adopcyjnej / Beata Skwarek // W: Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. nauk. Iwony Janickiej. - Kraków : "Impuls", 2010. - S. 105-109
  sygn. 44.382
 6. Dziecko, rodzice, adopcja : ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki zastępczej / Arkadiusz Wąsiński. – Wyd. 2. - Kraków : „Impuls”, 2006
  sygn. 43.489
 7. Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe / Beata Krajewska. – Kraków : „Impuls”, 2009. – S.63-66 : Rodziny adopcyjne, S. 85-88 : Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
  sygn. 44.068
 8. Kodeks cywilny : kodeks rodzinny i opiekuńczy / red. Małgorzata Buczna. – 4 wyd., stan prawny na 1 stycznia 2008 r. – Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. – S. 351-357 : Przysposobienie
  sygn. 44.194cz
 9. Od porzucenia… do adopcji, bądź ze mną / Vida Malek-Yonan // W: Relacja dorosły-dziecko w opiece zastępczej / red. Maria Kolankiewicz. – Warszawa : „Żak”, 1999. – S. 93-121
  sygn. 42.451
 10. Odpowiedzialni rodzice : z doświadczeń psychologa / Małgorzata Kościelska. – Kraków : „Impuls”, 2011. – S. 71-80 : Szczególne problemy rodziców adopcyjnych
  sygn. 44.341
 11. Opieka nad dzieckiem osieroconym : teoria i praktyka / Zbigniew Węgierski. – Toruń : Wydaw. Edukacyjne „Akapit”, 2006. – S. 60-75 : Adopcja
  sygn. 43.621
 12. Podstawy prawa rodzinnego / Radosław Krajewski. – Warszawa : „Żak”, 2003. – S. 95-105 : Przysposobienie
  sygn. 44.059cz
 13. Prawna ochrona rodziny / Marek Andrzejewski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. – S. 72-83 : Przysposobienie (adopcja)
  sygn. 42.218
 14. Rodzicielstwo adopcyjne – pytania, nadzieje i oczekiwania / Anna Chmielewska // W: Rodzicielstwo : miedzy domem, prawem, służbami społecznymi / pod red. Anny Kwak. – Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2008. – S. 173-192
  sygn. 44.038
 15. Rodzicielstwo adopcyjne w świetle prawa / Anna Chmielewska // W: Rodzicielstwo : miedzy domem, prawem, służbami społecznymi / pod red. Anny Kwak. – Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2008. – S. 151-171
  sygn. 44.038
 16. Rodzicielstwo adopcyjne : wybrane aspekty funkcjonowania rodzin adopcyjnych / Antonina Gutowska. – Lublin : Wydaw. KUL, 2008
  sygn. 43.991
 17. Rodzina adopcyjna / Alicja Kalus // W: Formy opieki, wychowania i wsparcia
  w zreformowanym systemie pomocy społecznej
  / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory. – Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2005. – S. 257-271
  sygn. 44.559cz
 18. Rodzina adopcyjna / Maria Kolankiewicz // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / red. prowadzący Ewa Różycka ; aut. 5 t. Franciszek Adamski i in. – Warszawa : „Żak”, 2006. – S. 327-330
  sygn. 43.573cz
 19. Rodzinne formy opieki zastępczej / Alicja Kurcz // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / red. prowadzący Ewa Różycka ; aut. 5 t. Franciszek Adamski
  i in. – Warszawa : „Żak”, 2006. – S. 401-411
  sygn. 43.573cz
 20. Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością / Urszula Bartnikowska, Katarzyna Ćwirynkało. – Kraków : „Impuls”, 2013
  sygn. 44.870
 21. Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce / Andrzej Ładyżyński. – Kraków : „Impuls”, 2009
  sygn. 43.981
 22. Zagrożone dzieciństwo : rodzinne i instytucjonalne formy opieki / pod red. Marii Kolankiewicz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. – S. 221-258 : Adopcja
  sygn. 42.131
 23. Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania / Urszula Kamińska. – Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2002. – S. 47-54 : Psychopedagogiczne i prawne aspekty rodziny adopcyjnej
  sygn. 42.699

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
(w ujęciu chronologicznym)

 1. Diagnozowanie zaburzeń rozwoju u dzieci w rodzinach adopcyjnych. Cz. 2 / Katarzyna Kwiatkowska // REMEDIUM. – 2018, nr 7/8, s. 12-13
 2. Opieka zastępcza w międzywojennej Polsce / Rafał Pląsek // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2018, nr 7, s. 52-60
 3. Diagnozowanie zaburzeń rozwoju u dzieci w rodzinach adopcyjnych. Cz. 1 / Katarzyna Kwiatkowska // REMEDIUM. – 2018, nr 6, s. 5-7
 4. Dziecięca trauma rozwojowa. Cz. 1 / Katarzyna Kwiatkowska // REMEDIUM. – 2018, nr 3, s. 30-31
 5. Kiedy rodzice biologiczni umierają / Katarzyna Kwiatkowska // REMEDIUM. – 2018, nr 2, s. 16-17
 6. Reaktywne Zaburzenia Przywiązania / Katarzyna Kwiatkowska // REMEDIUM. – 2018, nr 1, s. 14-15
 7. Zamiast adopcji - niektóre alternatywy przysposobienia / Katarzyna Kwiatkowska // REMEDIUM. – 2017, nr 11, s. 30-31
 8. Para małżeńska a przełomowe momenty procesu adopcyjnego. Cz. 2 / Katarzyna Kwiatkowska // REMEDIUM. – 2017, nr 9, s. 24-25
 9. Para małżeńska w procesie adopcyjnym / Katarzyna Kwiatkowska // REMEDIUM. – 2017, nr 7/8, s. 62-63
 10. Wspierające otoczenie a powodzenie adopcji / Katarzyna Kwiatkowska // REMEDIUM. – 2017, nr 4, s. 12-13
 11. Rodzina biologiczna a adopcja dziecka / Katarzyna Kwiatkowska // REMEDIUM. – 2017, nr 3, s. 14-15
 12. Jawność adopcji / Katarzyna Kwiatkowska // REMEDIUM. – 2017, nr 2, s. 22-23
 13. Jawność przysposobienia jako nieustający problem rodzin adopcyjnych / Justyna Krajewska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2017, nr 2, s. 24-31
 14. Adopcja w kontekście szerszego systemu rodzinnego / Katarzyna Kwiatkowska // REMEDIUM. – 2017, nr 1, s. 18-19
 15. Wyzwania związane ze stylem przywiązania / Katarzyna Kwiatkowska // REMEDIUM. – 2016, nr 12, s. 14-15
 16. Adopcja - wyzwania stojące przed dziećmi i dorosłymi / Katarzyna Kwiatkowska // REMEDIUM. – 2016, nr 11, s. 16-17
 17. Dziecko opuszczone / Katarzyna Kwiatkowska // REMEDIUM. – 2016, nr 9, s. 18-19
 18. Rodzina adopcyjna - szansa na "normalne" życie / Radosław Mysior // NOWA SZKOŁA. – 2016, nr 8, s. 20-24
 19. Kiedy dziecko oczekuje na rodzinę / Katarzyna Kwiatkowska // REMEDIUM. – 2016, nr 7/8, s. 16-17
 20. Adopcja / Katarzyna Kwiatkowska // REMEDIUM. – 2016, nr 6, s. 12-13
 21. Przyczyny nieudanych adopcji / Kinga Mickiewicz // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2016, nr 1 , s. 22-29
 22. Profesjonalizm i specjalizacja / Mirosław Kaczmarek // REMEDIUM. – 2015, nr 7/8, s. 25-27
 23. Jestem mu matką / Katarzyna Kotowska ; rozm. przepr. Anita Jarzyna // POLONISTYKA. – 2014, nr 3, s. 35-38
 24. Losy wychowanków domu dziecka umieszczonych w rodzinach adopcyjnych / Barbara Milewska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2013, nr 4, s. 26-32
 25. Czy można przygotować do rodzicielstwa adopcyjnego? / Grzegorz Grempka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2013, nr 1, s. 18-22
 26. Reglamentacja adopcji / Mirosław Kaczmarek // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2012, nr 5, s. 10-15
 27. Adopcja dziecka niepełnosprawnego /Jolanta Zozula // SZKOŁA SPECJALNA. – 2011, nr 2, s. 135-141
 28. Adopcja w latach 2000-2009 /Mirosław Kaczmarek // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2011, nr 2, s. 3-10
 29. Bez happy endu / Jolanta Makowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2011, nr 2, s. 11-16
 30. Adopcje zagraniczne w Krajowym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym TPD w Warszawie / Izabela Rutkowska // PRACA SOCJALNA. – 2010, nr 1, s. 49-72
 31. Usprawnić adopcje : zasady i procedury postępowania / Mirosław Kaczmarek // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2009, nr 6, s. 39-44
 32. Przyspieszyć adopcje / Mirosław Kaczmarek // REMEDIUM. – 2009, nr 3, dod. „Pomarańczowe Forum” s. 18-19
 33. Rodzina adopcyjna – szczególne środowisko wychowawcze dziecka / Joanna Karczewska // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. – 2007/2008, nr 2, s. 41-49
 34. Wartościowanie adopcji / Grzegorz Grempka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2007, nr 9, s. 16-19
 35. Pierwszy kontakt potencjalnych rodziców adopcyjnych z dzieckiem / Agnieszka Jankowska-Rachel // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2007, nr 9, s. 19-22
 36. Adopcja – zadanie radosne i … trudne / Julian Dudek // NOWA SZKOŁA. – 2007, nr 4, s. 24-27
 37. Prawnokarne konsekwencje komercyjnego organizowania adopcji / Radosław Krajewski // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2007, nr 2, s.
  24-28

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

Zapraszamy doskorzystania z naszych zbiorow!

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok