Mediacje i negocjacje w rozwiązywaniu konfliktów

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990 - 2011

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Dochodząc do TAK : negocjowanie bez poddawania się / Roger Fisher, William Ury. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1990
  sygn. 39.647
 2. Konflikty i negocjacje / Zdzisław Uniszewski. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 2000
  sygn. 42.406
 3. Konflikty w szkole : niezbędnik aktywnego Rodzica / Ewa Maksymowska, Monika Werwicka. – Warszawa : Wydaw. Wolters Kluwer Polska-ABC, 2009. – S. 54-58 : Mediacje
  sygn. 44.092
 4. Konflikty w szkole : niezbędnik aktywnego Rodzica / Ewa Maksymowska, Monika Werwicka. – Warszawa : Wydaw. Wolters Kluwer Polska-ABC, 2009. – S. 45-53 : Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów
  sygn. 44.092
 5. Konflikty w szkole : niezbędnik Dyrektora / Ewa Maksymowska, Monika Werwicka. – Warszawa : Wydaw. Wolters Kluwer Polska-ABC, 2009. – S. 51-62 : Dobry dyrektor – dobry negocjator
  sygn. 44.120
 6. Konflikty w szkole : niezbędnik Dyrektora / Ewa Maksymowska, Monika Werwicka. – Warszawa : Wydaw. Wolters Kluwer Polska-ABC, 2009. – S. 63-74 : Dobry dyrektor – dobry mediator
  sygn. 44.120
 7. Kontakt i porozumiewanie się nauczycieli z uczniami. Zawieranie umów / Hanna Rylke // W : Zanim w szkole będzie źle…: profilaktyka zagrożeń : poradnik dla nauczycieli / pod red. Krystyny Ostrowskiej i Jana Tatarowicza. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1996. – S. 225-234
  sygn. 41.418
 8. Kształcenie umiejętności twórczego rozwiązywania konfliktów jako forma oddziaływań profilaktycznych wobec przemocy w środowisku młodzieży szkolnej / Hanna Przybyła, Aleksandra Skwara // W : Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża i Andrzeja Płukisa. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1998. – S. 282-290
  sygn. 41.987
 9. Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą : poradnik do treningu mediacji / Diemut Hauk. – Kielce : „Jedność”, 2003
  sygn. 42.910
 10. Mediacja / Wiesław Wojciech Szczęsny // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / [red. prow. E. Różycka ; autor 3 t. Franciszek Adamski [i in.]. – Warszawa : „Żak”, 2006. – S. 122-124
  sygn. 43.291cz
 11. Negocjacje / Jacek Z. Górnikiewicz // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / [red. prow. E. Różycka ; autor 3 t. Franciszek Adamski [i in.]. – Warszawa : „Żak”, 2006. – S. 610-619
  sygn. 43.291cz
 12. Negocjacje i mediacje jako sposoby rozwiązywania konfliktów w szkole / Izabela Derewicz-Czupryniak, Małgorzata Knoll // W : Rozwiązywanie konfliktów w szkole : poradnik dla nauczycieli / [red. Maria Kazimierczak]. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008. – S. 46-63
  sygn. 44.315
 13. Negocjacje i mediacje w kręgu pomocy, wychowania i prawa / Urszula Gruca-Miąsik. – Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011
  sygn. 44.422
 14. Negocjacje w biznesie / Zbigniew Nęcki. – Wyd. 3 uzup. i popr. – Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1995
  sygn. 41.509cz
 15. Negocjacje w trzech wymiarach : jak wygrać najważniejsze gry negocjacyjne / David A. Lax, James K. Sebenius. – Warszawa : Wydaw. MT Biznes sp. z o.o, 2007
  sygn. 44.122cz
 16. Podstawy kształtowania relacji nauczyciel-uczeń / Monika Biała, Jaromir Możdżyński. – Warszawa : „Emu”, 2002. – S. 17-36 : Nauczyciel w relacji z uczniem – konflikt czy współdziałanie; zastosowanie elementów teorii negocjacji w pracy pedagoga
  sygn. 43.164
 17. Pokolenie zmian : czego boją się dorośli? / Hanna Rylke. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. – S. 145-149 : Mediacje uczniowskie
  sygn. 42.214
 18. Psychologia : podręcznik akademicki. T. 3, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej / red. Jan Strelau. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. – S. 396-403 : Konflikty polityczne
  sygn. 32.118
 19. Psychologia społeczna / Bogdan Wojciszke. – Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar, 2011. – S. 415-424 : Co jest lepsze? – współpraca czy rywalizacja?
  sygn. 44.492cz
 20. Psychologia społeczna : serce i umysł / Elliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert. – Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., 1997. – S. 395-399 : Negocjacje i przetarg
  sygn. 41.468cz
 21. Psychologia społeczna : teoria i praktyka / Hanna Hamer. – Warszawa : Difin, 2005. – S. 270-285 : Konflikt i negocjacje
  sygn. 43.451cz
 22. Psychologia życia społecznego : podręcznik psychologii społecznej dla praktyków
  i studentów
  / Wilhelmina Wosińska. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. – S. 527-533 : Sposoby rozwiązywania konfliktów
  sygn. 43.313cz
 23. Rozwój umiejętności społecznych : jak skuteczniej dyskutować i współpracować : przewodnik dla nauczycieli / Hanna Hamer. – Warszawa : Wydaw. Veda, 1999. – S. 163-219 :Współpraca i negocjacje
  sygn. 42.224
 24. Rozwój umiejętności społecznych : jak skuteczniej dyskutować i współpracować : lektura niezbędna dla osób wkraczających w dorosłe życie / Hanna Hamer. – Warszawa : Wydaw. Veda, 1999. – S. 125-194 : Współpraca i negocjacje integracyjne
  sygn. 42.225
 25. Sztuka rozwiązywania konfliktów : jak porozumieć się w każdej sytuacji / David J. Liebermann. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005
  sygn. 43.580
 26. Uczeń w teatrze życia szkolnego / Andrzej Janowski. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. – S. 110-115 : Negocjacje
  sygn. 40.785, 40.807
 27. Wywieranie wpływu przez grupy : psychologia relacji / Walter G. Stephan, Cookie W. Stephan. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1999. – S.159-177 : Rozwiązywanie konfliktu
  sygn. 42.184
 28. Za szkolnym progiem / Beata Strycharska-Gać. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005. – S. 13-19 : Dialog negocjacyjny
  sygn. 43.243

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
( w ujęciu chronologicznym)

 1. Negocjacje – scenariusz zajęć dla gimnazjalistów / Dorota Stawicka // Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 1/2, dod. „Wkładka metodyczna”, s. V-VIII
 2. Szkolne mediacje / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. – 2010, nr 35, s. 12
 3. Lekcje mediacji / Wioletta Król-Terelak // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 9, s. 12-13
 4. Mediacja w komunikacji szkolnej / Kinga Musialska // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 9, s. 6-7
 5. Rozwiązywanie konfliktów wśród dzieci / Małgorzata Cywińska // Życie Szkoły. – 2009, nr 7, s. 5-12
 6. Warto negocjować z uczniem / Sławomir Prusakowski, Barbara Podgórska // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 3, s. 63-68
 7. Mediacje rówieśnicze w szkole / Mirosław Kaczmarek // Remedium. – 2008, nr 10, dod. s. 18-19
 8. Mediacja jako szansa rozwiązywania konfliktów szkolnych / Krzysztof Polak // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 4/5, s. 30-34
 9. Człowiek człowiekowi człowiekiem… czyli sprawiedliwość naprawcza w szkole / Maciej Ciechomski // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 4, s. 5-10
 10. Mediacja zamiast izolacji / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 12, s. 13-15
 11. Mediacja w sprawach przemocy domowej / Joanna Cichla // Praca Socjalna. – 2007, nr 6, s. 32-39
 12. Mediacje – szansa dla szkoły / Sławomir Prusakowski, Dawid Bałutowski // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 3, s. 105-114
 13. Mediacja w kształceniu dorosłych / David Silvera // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2006, nr 2, s. 91-95
 14. O mediacjach i treningu mediacyjnym / Joanna Koch // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 10, s. 30-34
 15. Poszukiwanie potencjału integracyjnego w konfliktach szkolnych / Tomasz Zimny // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 7/8, s. 20-23
 16. O potrzebie mediacji / Maciej Zydlewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 5, s. 37-40
 17. Mediacja – szansa dla pokrzywdzonego? / Monika Płatek // Niebieska Linia. – 2003, nr 2, s. 21-24
 18. Mediacje w konfliktach z udziałem dzieci : doświadczenia Komitetu Ochrony Praw Dziecka / Tamara Pocent // Niebieska Linia. – 2003, nr 2, s. 6-8
 19. Sprawiedliwość naprawcza : od spraw karnych po konflikty sąsiedzkie / Anna Staszewska // Niebieska Linia. – 2003, nr 2, s. 24-27

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

Zapraszamy doskorzystania z naszych zbiorow!

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok