Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Zaburzenia odżywiania - diagnoza i terapia

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1987 - 2010

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE

KSIĄŻKI

 1. Edukacja zdrowotna / E. Syrek, K. Borzucka-Sitkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. – S. 147-149 : Dieta a ryzyko problemów zdrowotnych
  sygn. 44.258
 2. Edukacja zdrowotna – systemowa analiza zagadnień / Cz. Lewicki. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. – S. 76-81 : Żywienie
  sygn. 43.922
 3. Nieprawidłowe zachowania jedzeniowe młodzieży / A. Gutowska-Wyka // W : Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. A. Chudzik. – Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008. – S. 137-154
  sygn. 43.947
 4. Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna / B. Wojnarowska // W : Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki / B. Wojnarowska. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. – S. 294-324
  sygn. 43.691

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Co drzemie w batonie / E. Miłoszowska // Głos Nauczycielski. – 2007, nr 44, s. 6
  Złe nawyki żywieniowe dzieci i młodzieży
 2. Rola reklamy w kształtowaniu nawyków żywieniowych dzieci / M. Niesiobędzka . – 2007, nr 10, s. 32-37
  M.in. wpływ reklamy na kształtowanie niezdrowych nawyków żywieniowych dzieci

 

ANOREKSJA I BULIMIA

KSIĄŻKI

 1. Analiza porównawcza procesu terapeutycznego pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego – studium dwóch przypadków / A. Sumika, I. Łucka, A. Michalewska // W : Psychopatologia okresu dorastania : wybrane zagadnienia / pod red. W. Radziwiłowicz, A. Sumiły. – Kraków : „Impuls”, 2006. – S. 39-58
  sygn. 43.666, 43.690
 2. Anoreksja i bulimia psychiczna : rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się / pod red. B. Józefik ; oprac. zespół B. Józefik [i in.]. – Wyd. 2 zm. i uzup. – Kraków : Wydaw. UJ, 1999
  sygn. 42.192, 43.581
 3. Anoreksja : trudne pytania / M. Starzomska. – Kraków : „Impuls”, 2006
  sygn. 43.679
 4. Co możesz zmienić a czego nie możesz : (ucząc się akceptować siebie) : poradnik skutecznego samodoskonalenia / M.E.P. Seligmann ; przeł. A. Jankowski. – Poznań : Media Rodzina, 2000. – S. 252-287 : Odchudzanie
  M.in. bulimia jako metoda odchudzania
  sygn. 43.452
 5. Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów / J. Elliott, M. Place ; tł. M. Babiuch. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. – S. 83-95 : Zaburzenia łaknienia
  sygn. 42.345
 6. Edukacja zdrowotna / E. Syrek, K. Borzucka-Sitkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. – S. 149-151 : Zaburzenia odżywiania
  Anoreksja i bulimia
  sygn. 44.258, 44.327
 7. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. prow. E. Różycka ; aut. 1 t. K. Ablewicz i in.]. – Warszawa : „Żak”, 2003. – S.141-142 : Anoreksja nervosa ; S. 441-442 : Bulimia nervosa
  sygn. 43.289cz
 8. Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / S. Kozak. – Warszawa : Difin, 2007. – S. 23-28 : Uzależnienia od odżywiania : anoreksja i bulimia
  sygn. 43.869cz
 9. Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej / M. Kowalczuk. – Kraków : „Impuls”, 2008
  Terminologia i diagnoza anoreksji i bulimii, opis i analiza wyników badań programu „Powstrzymać anoreksję i bulimię”
  sygn. 43.832
 10. Pediatria. T. 1 / pod red. B. Górnickiego, B. Dębiec, J. Baszczyńskiego. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich, 1995. – S. 627-629 :Upośledzenie stanu odżywienia
  sygn. 41.247
 11. Psychologia zaburzeń. Vol. 1 / R.C. Garson, J.N. Butcher, S. Mineka ; przekł. W. Dietrich [i in.]. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. – S. 443-458 : Zaburzenia odżywiania
  sygn. 43.106cz
 12. Psychopatologia / R. Meyer ; przekł P. Holas, M. Palczewska. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. – S. 221-238 : Zaburzenia odżywiania
  Studium przypadków Karen Carpenter i księżnej Diany (anoreksja i bulimia)
  sygn. 43.013cz
 13. Psychospołeczne funkcjonowanie dziewcząt z rozpoznaniem bulimii psychicznej / W. Radziwiłowicz, M. Juniewicz // W : Psychopatologia okresu dorastania : wybrane zagadnienia / pod red. W. Radziwiłowicz, A. Sumiły. – Kraków : „Impuls”, 2006. –
  S. 59-122
  sygn. 43.666, 43.690
 14. Rodzinne uwarunkowania zachowania dziecka : w świetle psychologii klinicznej / M.B. Pecyna. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. – S. 109-129
  Jadłowstręt psychiczny, bulimia – rozpoznanie i leczenie
  sygn. 41.903
 15. Współczesna psychopatologia (2002) / K. Klimasiński. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2002. – S. 65-70 : Zaburzenia dietetyczne
  sygn. 42.881
 16. Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji / P.C. Kendall ; przekł. J. Kowalczewska. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. – S.123-137 : Zaburzenia odżywiania
  sygn. 43.109

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Anoreksja – bulimia : (pedagogiczne diagnozowanie zaburzeń odżywiania się młodzieży) / M. Kowalczuk // Nowa Szkoła. – 2007, nr 9, s. 35-43
  Rola nauczycieli, wychowawców i pedagogów w diagnozowaniu zaburzeń odżywiania młodzieży
 2. Anoreksja jako choroba oparta na lęku / > Wojewódzka // Lider. – 2010, nr 11, s. 24-25
  Podłoże psychologiczne. Podstawy skutecznej terapii
 3. Anoreksja jako zaburzenie odżywiania – scenariusz zajęć / K. Grażka // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 9, dod. „Wkładka metodyczna”, s. VI-VIII
  Scenariusz dla klasy III gimnazjum
 4. Anoreksja – samotne chorowanie / A. Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. – 2010, nr 33, s. 12
  Wskazówki dla nauczyciela jak powinien postąpić w przypadku, gdy zauważy niepokojące objawy w zachowaniu lub wyglądzie swojej uczennicy
 5. Nie jem! Pomóż! / B. Szurowska // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 1, s. 139-147 Anoreksja i bulimia - objawy, interwencja
 6. Pro-ana” jako społeczno-kulturowy aspekt zdrowia / M. Klichowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 4, s. 18-22
  Pro-ana jako styl życia nastolatek
 7. Specyfika funkcjonowania rodzin z dzieckiem chorym na jadłowstręt psychiczny / A. Brytek, B. Izydorczyk // Chowanna, 2008, t. 2, s. 157-168
  Postawy rodzicielskie i ich rola w procesie leczenia anoreksji
 8. Zagrożenie młodzieży anoreksją i bulimią / M. Kowalczuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 8, s. 34-40
  Analiza wyników badań

 

OTYŁOŚĆ

KSIĄŻKI

 1. Co możesz zmienić a czego nie możesz : (ucząc się akceptować siebie) : poradnik skutecznego samodoskonalenia / M.E.P. Seligmann ; przeł. A. Jankowski. – Poznań : Media Rodzina, 2000. – S. 252-287 : Odchudzanie
  M.in. nadwaga – skutki odchudzania, właściwa terapia
  sygn. 43.452
 2. Edukacja zdrowotna / E. Syrek, K. Borzucka-Sitkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. – S. 151-153 : Otyłość
  sygn. 44.258
 3. Edukacja zdrowotna : wybrane kwestie / M. Kaliszewska. – Kraków : b.w., 2009 (Gliwice : Druk. UKiP JiD Gębka). – S. 265-286 : Rozważania nad dziecięcym talerzem
  M.in. „Między głodem a otyłością uczniów”
  sygn. 44.030
 4. Nadwaga i otyłość jako współczesne zagrożenia rozwojowe / A. Gutowska-Wyka // W : Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. A. Chudzik. – Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008. – S. 155-167
  sygn. 43.947
 5. Otyłość / F. Kokot // W : Nauka o chorobach wewnętrznych / W. Orłowski. T. 4, Zaburzenia przemiany materii ; Interakcja leków / pod red. W. Hartwiga. – Wyd. 2 zm.- Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1989. – S. 243-269
  sygn. 39.149
 6. Otyłość / B. Wojnarowska // W : Uczniowie z chorobami przewlekłymi : jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację / red. nauk. B. Wojnarowska. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2010. – S. 179-193
  sygn. 44.279cz
 7. Otyłość - współczesna choroba cywilizacyjna / M. Weis // W : Zagrożenia zdrowia chorobami cywilizacyjnymi : pedagogiczne konteksty badawcze / red. nauk. J. Bulska. – Kraków : „Impuls”, 2008. – S. 69 –91
  sygn. 44.087
 8. Pediatria. T. 1 / pod red. B. Górnickiego, B. Dębiec, J. Baszczyńskiego. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich, 1995. – S. 625-627 : Otyłość
  sygn. 41.247
 9. Podstawowe błędy żywieniowe i ich następstwa / L. Szponar // W : Promocja zdrowia : wprowadzenie do zagadnień krzewienia zdrowia / pod red. J.B. Karskiego, Z. Słońskiej, B.W. Wasilewskiego. – Wyd. 2. – Warszawa : Sanmedia, 1994. – S. 228-246
  sygn. 40.517
 10. Psychologia zaburzeń. Vol. 1 / R.C. Garson, J.N. Butcher, S. Mineka ; przekł. W. Dietrich [i in.]. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. – S. 603-608 : Hiperotyłość
  sygn. 43.106cz
 11. Zasady żywienia i dietetyka stosowana : podręcznik dla wydziałów dietetyki medycznych studiów zawodowych / Z. Wieczorek-Chełmińska. – Wyd. 5. – Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1987. – S. 185-190 : Otyłość
  sygn. 43.240
 12. Zdrowe życie – odżywianie, aktywność dla wszystkich / [K. Kijek]. – Wojkowice : Wydaw. Triada Wojciech Wicher, 2008. – S. 79-100 : O energii i o otyłości
  sygn. 44.162

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Europejski priorytet zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w profilaktyce otyłości / T. Socha // Chowanna, 2008, t. 2, s. 217-231
  Profilaktyka otyłości w Europie m.in. u dzieci i młodzieży
 2. Między niedostatkiem a nadmiarem : o zaburzeniach odżywiania / J. Raczkowska // Problemy opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 8, s. 22-33
  Zagrożenia wynikające z dwóch skrajności: klęski głodu i epidemii otyłości
 3. Nadwaga i otyłość dzieci - przyczyny i zagrożenia / A. Przychodni // Nauczanie Początkowe. – 2006/2007, nr 4, s. 35-41
  Przyczyny, rodzaje, skutki oraz zagrożenia spowodowane otyłością i nadwagą u dzieci
 4. Nadwaga i otyłość – zrób coś z tym! / Z. Cendrowski // Lider. – 2007, nr 11, s. 4-8 Wyniki badań nad przyczynami otyłości. Zasady zdrowego żywienia
 5. Negatywne konsekwencje otyłości wśród dzieci i młodzieży oraz sposoby jej leczenia i zapobiegania / K. Leksy // Wychowanie na co Dzień, 2007, nr 9, s. 26-29 Psychofizyczne funkcjonowanie dziecka otyłego. Terapia nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży. Profilaktyka
 6. Otyłość a jakość życia dziecka / Z. Malec, J. Modrzejewska // Nauczyciel i Szkoła. – 2007, nr 1/2, s. [150]-155
  Problem otyłości dzieci w aspekcie różnych sfer życia
 7. Otyłość u najmłodszych / M. Makarewicz-Wujec // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 11, s. 23-26
  Skala problemu, przyczyny rozwoju otyłości
 8. Otyły nie znaczy gorszy / M. Pawłowska, A. Sadłowska // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 3, s. 123-131
  Wyjaśnienie pojęć otyłość i nadwaga. Przyczyny otyłości. Konsekwencje nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży
 9. Wybrane aspekty występowania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży / K. Leksy // Wychowanie na co Dzień, 2006, nr 12, s. 14-17
  Teoretyczne podstawy nadwagi. Rola stylu życia i zachowań żywieniowych w powstawaniu otyłości.

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

Zapraszamy doskorzystania z naszych zbiorow!

 

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności