Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005 – 2016

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)


WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI)

 1. Biblioteka w szkole. Cz. 2, Biblioterapia, webquesty, e-biblioteka / Jolanta Smuniewska i in. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2012
  sygn. 44 767
 2. Cyberprzestrzeń i edukacja / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2012
  sygn. 44 735
 3. Cywilizacja informatyczna i Internet : konteksty współczesnego konsumenta TI / Mateusz Suchacki. – Kraków : „Impuls”, 2014
  sygn. 45 454
 4. Dziecko w wirtualnej galerii / Małgorzata Anna Karczmarzyk. – Warszawa : „Żak”, 2013
  sygn. 45 150, 45 174
 5. Edukacja informacyjna w polskiej szkole / Renata Piotrowska. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011
  sygn. 44 513
 6. Edukacja medialna / Janusz Gajda i in. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2006
  sygn. 45 224
 7. Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych
  i technologicznych
  / red. nauk. Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek. – Kraków : „Impuls”, 2015
  sygn. 45 457
 8. Edukacja medialna w kształceniu wczesnoszkolnym / pod red. Zuzanny Zbróg. – Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2008
  sygn. 44 320
 9. Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach / Howard Pitler, Elizabeth R. Hubbell, Matt Kuhn. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015
  sygn. 45 431, 45 432
 10. E-learning dla dorosłych / Jakub Jerzy Czarkowski. – Warszawa : Difin, 2012
  sygn. 45 023
 11. E-learning : kultura studiowania w przestrzeni sieci / Krzysztof Kuźmicz. – Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2015
  sygn. 45 369
 12. E-learning w edukacji : jak stworzyć multimedialną i w pełni interaktywną treść dydaktyczną / Zbigniew Zieliński. – Gliwice : Wydaw. Helion, 2012
  sygn. 45 495
 13. Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? / Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska. – Wyd. 2. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014
  sygn. 45 277, 45 278
 14. Kształcenie na odległość : podstawy dydaktyki / Jozef Bednarek, Ewa Lubina. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008
  sygn. 43 752
 15. Kształtowanie wartości dydaktycznych i wychowawczych w procesie edukacji matematycznej z wykorzystaniem technik multimedialnych / Joanna Kandzia. – Kraków : „Impuls”, 2011
  sygn. 44 546
 16. Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły / Tomasz Huk. – Kraków : „Impuls”, 2011
  sygn. 44 534
 17. Multimedia w kształceniu / Józef Bednarek. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006
  sygn. 43 949cz
 18. Nowe media w edukacji / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemienicki. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2012
  sygn. 45 203
 19. Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Banasia. – Wyd. 2.
  – Kraków : „Impuls”, 2005
  sygn. 43 392
 20. Pedagogika medialna. T. 1 / red. nauk. Bronisław Siemieniecki. – Warszawa Wydaw. Naukowe PWN, 2007
  sygn. 43 702, 43 759
 21. Pedagogika medialna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Siemieniecki. – Warszawa Wydaw. Naukowe PWN, 2007
  sygn. 43 703, 43 760
 22. Szkoła w dobie Internetu / red. nauk. Andrzej Nowak, Katarzyna Winkowska-Nowak, Ludmiła Rycielska. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2009
  sygn. 44 276
 23. Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji / red. Sergo Kuruliszwili. – Kraków : „Impuls”, 2014
  sygn. 45 386
 24. Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela / pod red. Jacka Migdałka
  i Marii Zając. – Kraków : „Impuls”, 2008
  sygn. 43 950
 25. Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach : przykładowe konspekty
  i polecane praktyki
  / Małgorzata Ostrowska, Danuta Sterna. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015
  sygn. 45 428, 45 429, 45 430
 26. Współczesna edukacja medialna : teoria i rzeczywistość / Agnieszka Ogonowska. – Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013
  sygn. 44 961
 27. Zdalna edukacja : potrzeby, problemy, szanse i zagrożenia / Andrzej Barczak i in. – Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2006
  sygn. 43 877


ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

 1. Dzieci sieci – technologie informacyjno-komunikacyjne – jak nie zgubić wartości
  i przygotować dzieci do funkcjonowania w społeczeństwie przyszłości / Agata Hofman // W: Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych : zarys teorii i praktyki / red. Dorota Sikora-Banasik. – Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2009. – S. 246-259
  sygn. 44 295
 2. Dziecko w wirtualnej galerii : analiza wybranych stron internetowych wielkich muzeów / Natalia Pater-Ejgierd, Małgorzata Karczmarzyk // W: Pedagogika wczesnej edukacji : dyskursy, problemy, otwarcia / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Dorota Bronk, Anna Malenda. – Warszawa : „Żak”, 2011. – S. 613-623
  sygn. 44 660
 3. E-matematyka / Barbara Ochmańska // W: Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Iwona Fechner-Sędzicka, Barbara Ochmańska, Wiesława Odrobina. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. – S. 98-103
  sygn. 44 776, 44 777, 44 778
 4. Edukacja medialna – wymysł czy konieczność? / Katarzyna Przystanek // W: Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela / pod red. Justyny Mróz i Kingi Kalety. – Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2012. – S. 49-73
  sygn. 44 696
 5. Edukacja w przebiegu życia : od dzieciństwa do starości / red. nauk. Mirosław Kowalski, Agnieszka Olczak. – Kraków : „Impuls”, 2010. – S. 77-126 : Media – nowe wyzwania dla edukacji w przebiegu życia
  sygn. 44 358
 6. E-wychowanie w e-learningu? / Mateusz Nitka // W: Obraz szkoły i nauczyciela : egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne / pod red. nauk. Ewy Murawskiej. – Kraków : „Impuls”, 2010. – S. 177-182
  sygn. 44 368
 7. Fabularyzowane gry komputerowe w przestrzeni humanistycznej : analizy, interpretacje i wnioski z pogranicza poetyki, aksjologii, dydaktyki literatury / Rafał Kochanowicz. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2014. – S. 182-206 : „Komputerowa rzeczywistość” a polonistyczna praktyka
  sygn. 45 459
 8. ICT narzędziem pracy nauczyciela / Mirosława Żurawska, Agnieszka Łukasik // W: Obraz szkoły i nauczyciela : egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne / pod red. nauk. Ewy Murawskiej. – Kraków : „Impuls”, 2010. – S. 114-122
  sygn. 44 368
 9. Jak dzieci uczą się matematyki, korzystając z multimedialnych programów edukacyjnych? / Jan Amos Jelinek // W: Edukacja małego dziecka. T. 6, Wybrane obszary aktywności / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Arkadiusza Wąsińskiego. – Kraków i in. : „Impuls”, 2013. – S. 303-319
  sygn. 45 081
 10. Komunikacja multimedialna w edukacji filozoficznej – konieczność czy zbędne obciążenie pracy dydaktycznej? / Sławomir Leciejewski // W: Przestrzeń edukacyjna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych / red. nauk. Irina Surina. – Kraków : „Impuls”, 2010. – S. 247-257
  sygn. 44 377
 11. Lekcje z wykorzystaniem technologii informacyjnej / Elżbieta Gajek // W: Skuteczna nauka języka obcego : struktura i przebieg zajęć językowych / red. Hanna Komorowska. – Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2009. – S. 208-231
  sygn. 44 313
 12. Multimedia w nauczaniu / Kazimierz Wieczorkowski // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M–O / red. nauk. Tadeusz Pilch ; aut. 3 t. Franciszek Adamski i in. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2004. – S. 434–442
  sygn. 43 291
 13. Nowoczesne nauczanie : praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców / Geoff Petty. – Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2010. – S. 363-377 : Nauczanie z pomocą komputerów: technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) i informacyjno-edukacyjne (ILT)
  sygn. 44 178cz
 14. Nowoczesne nauczanie : praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców / Geoff Petty. – Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2015. – S. 363-377 : Nauczanie z pomocą komputerów : technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) i informacyjno-edukacyjne (ILT)
  sygn. 45 503
 15. Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w procesie edukacji / Magdalena Miotk-Mrozowska // W: Psychologia ucznia i nauczyciela / red. nauk. Stanisław Kowalik. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011. – S. 250-273
  sygn. 44 493, 44 494cz
 16. Podstawy kształcenia ogólnego / Franciszek Bereźnicki. – Kraków : „Impuls”, 2011. – S. 205-209 : Rola komputera i internetu w kształceniu
  sygn. 44 595cz
 17. Psychologia dysleksji / Grażyna Krasowicz-Kupis. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008. – S. 203-218 : Nowe technologie informatyczne i komunikacyjne (ICT)
  a dysleksja
  sygn. 43 992
 18. Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku : pytania, refleksje, dobre rady / Julian Piotr Sawiński. – Warszawa : Difin, 2014. – S. 96-105 : Postawić na wykorzystanie technologii TIK
  sygn. 45 318, 45 475
 19. Uczenie się i nauczanie wspomagane komputerowo w procesie edukacji dzieci o specjalnych potrzebach / Hanna Krauze-Sikorska // W: Edukacja małego dziecka. T. 6, Wybrane obszary aktywności / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Arkadiusza Wąsińskiego. – Kraków i in. : „Impuls”, 2013. – S. 259-280
  sygn. 45 081
 20. Wczesna edukacja medialna : możliwości i ograniczenia / Tatiana Kłosińska // W: Obraz szkoły i nauczyciela : egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne / pod red. nauk. Ewy Murawskiej. – Kraków : „Impuls”, 2010. – S. 139-147
  sygn. 44 368
 21. Wczesnoszkolna edukacja medialna / Kazimierz Wenta // W: Dziedziny kształcenia
  w klasach I-III
  / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Lidia Kataryńczuk-Mania. – Warszawa : „Żak”, 2013. – S. 88-115
  sygn. 45 122cz, 45 205
 22. Wokół dysleksji : co warto wiedzieć o dysleksji i nowoczesnych sposobach przeciwdziałania jej / pod red. nauk. Zofii Pomirskiej. – Warszawa : Difin, 2010. – S. 137-151 : Multimedia w terapii dzieci z zaburzeniami czytania i pisania
  sygn. 44 184
 23. Współczesne technologie kształcenia / Zbigniew Kramek, Krzysztof Smela // W: Szkoła a rynek pracy / red. nauk. Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. – S. 109-173
  sygn. 43 571
 24. Zabawy z komputerem w procesie kształtowania elementarnej umiejętności czytania i pisania / Kornelia Solich // W: Edukacja małego dziecka. T. 6, Wybrane obszary aktywności / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Arkadiusza Wąsińskiego. – Kraków i in. : „Impuls”, 2013. – S. 281-302
  sygn. 45 081

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
(w ujęciu chronologicznym za lata 2016-2013)

 1. Dokumenty Google jako narzędzie efektywnej pracy nauczyciela z uczniem / Ewa Palka // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. – 2015/2016, nr 1, s. 37-62
 2. TIK i przedszkolaki / Barbara Kozik // HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2015, nr 12, s. 13-14
 3. Wykorzystanie tabletów na lekcji / Dorota Janczak // DYREKTOR SZKOŁY. – 2015, nr 11, s. 56-59
 4. Apka dla biblioteki, czyli jak stworzyć aplikację dla biblioteki szkolnej? / Magdalena Brewczyńska, Marcin Ćwikliński // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2015, nr 11, dod. „Biblioteka - Centrum Informacji”, nr 4, s. 7-9
 5. Praca w chmurze : zdalnie, wirtualnie, ale razem / Anna Michniuk // WYCHOWAWCA. – 2015, nr 11, s. 18-21
 6. Gry komputerowe a edukacja / Barbara Kozik // HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2015, nr 10, s. 16-19
 7. Gry komputerowe jako nowa jakość w edukacji / Karol Kowalczuk // HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2015, nr 10, s. 15-16
 8. Uczenie się poprzez gry i gamifikację / Dorota Janczak // DYREKTOR SZKOŁY. – 2015, nr 10, s. 44-47
 9. Wirtualne klasy w praktyce / Andrzej Filip // HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2015, nr 10, s. 19-21
 10. Edukacja mobilna / Dorota Janczak // DYREKTOR SZKOŁY. – 2015, nr 9, s. 45-49
 11. Technologia w szkole / Izabela Breguła // ŻYCIE SZKOŁY. – 2015, nr 8, s. 2-5
 12. Nowe technologie w pracy każdego nauczyciela / Anna Michnik // REMEDIUM. – 2015, nr 7/8, s. 44-45
 13. Otwarte zasoby edukacyjne / Dorota Janczak // DYREKTOR SZKOŁY. – 2015, nr 7, s. 46-49
 14. Tablica czy tablet? / Tomasz Kozłowski // DYREKTOR SZKOŁY. – 2015, nr 7, s. 20-22
 15. TIK w pracy bibliotekarza / Anna Urbaniak // DYREKTOR SZKOŁY. – 2015, nr 7, s. 78-80
 16. BYOD w praktyce szkolnej / Dorota Janczak // DYREKTOR SZKOŁY. – 2015, nr 6, s. 48-51
 17. Jak wspomagać szkoły w pracy z e-podręcznikami // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2015, nr 6, s. 24-25
 18. E-podręczniki do kształcenia ogólnego : projekt Ośrodka Rozwoju Edukacji / Lidia Pokrzycka // NOWA SZKOŁA. – 2015, nr 5, s. 48-51
 19. Etapy wprowadzania modelu BYOD / Dorota Janczak // DYREKTOR SZKOŁY. – 2015, nr 5, s. 48-51
 20. Zajrzyj, sprawdź i poleć innym : zestaw ciekawych stron dla uczniów i nauczycieli / Hanna Basaj // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2015, nr 5, dod. „Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 2, s. 6-11
 21. Model BYOD na lekcji / Dorota Janczak // DYREKTOR SZKOŁY. – 2015, nr 4, s. 52-54
 22. Portal europejskich inicjatyw edukacyjnych / Lidia Pokrzycka // NOWA SZKOŁA. – 2015, nr 4, s. 30-33
 23. Tablice interaktywne na co dzień / Joanna Sałasińska-Andruszkiewicz // ŻYCIE SZKOŁY. – 2015, nr 3, s. 10-13
 24. Wykorzystanie TIK na lekcjach / Marcin Zaród // DYREKTOR SZKOŁY. – 2015, nr 3, s. 43-47
 25. Nowa kultura uczenia się – ku lepszej edukacji w cyfrowym świecie / Janusz Morbitzer // NOWA SZKOŁA. – 2015, nr 2, s. 8-18
 26. Nowe technologie w nauczaniu języków obcych / Paweł Krawiec // NOWA SZKOŁA. – 2015, nr 2, s. 53-55
 27. Przyszłość TIK w edukacji / Ewa Kędracki-Feldman // DYREKTOR SZKOŁY. – 2015, nr 2, s. 48-51
 28. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach pozalekcyjnych w szkole podstawowej. Prowadzenie szkolnego czasopisma / Anna Gruntkowska // HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2015, nr 2, s. 21-24
 29. Hierarchia ważności działań nauczycieli w wybranych obszarach ICT (raport z badań) / Eunika Baron-Polańczyk // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. – 2015, nr 1, s. 103-116
 30. Mapy myśli wsparciem uczenia się i zapamiętywania / Hanna Basaj // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2014, nr 11, dod. „Biblioteka - Centrum Informacji”, nr 4, s. 14-18
 31. Uczymy się poprzez obrazy czyli miejsce infografiki we współczesnej szkole / Izabela Rudnicka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2014, nr 11, dod. „Biblioteka - Centrum Informacji”, nr 4, s. 3-4
 32. Nie taki diabeł straszny, jak go malują – zajęcia z tablicą interaktywną w przedszkolu / Agnieszka Gałuszczyńska // HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2014, nr 8/9, s. 23-26
 33. Abecadło edukacyjnego blogowania / Agata Poręba // HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2014, nr 5, s. 23-25
 34. E-podręcznik w polskiej szkole / Marlena Plebańska // HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2014, nr 5, s. 21-23
 35. Nowe media – nowe wyzwania wychowawcze? / Joanna Bierówka // HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2014, nr 5, s. 8-11
 36. TIK i TOC – nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne na lekcjach w bibliotece / Anna Puścińska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2014, nr 6, s. 6-8
 37. Prezi : alternatywa dla PowerPointa? / Hanna Basaj // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2014, nr 5, dod. „Biblioteka - Centrum Informacji”, nr 2, s. 11-14
 38. Geocaching w szkole / Jacek Banach // WYCHOWANIE FIZYCZNE
  I ZDROWOTNE. – 2014, nr 4, s. 39-42
 39. Technologie informacyjno-komunikacyjne w projektach międzynarodowych wspierających rozwój kompetencji cyfrowych / Tomasz Kupidura // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. – 2014, nr 3, s. 123-131
 40. Wspieranie zasobów cyfrowych w edukacji – platformy informatyczne / Joanna Łabędzka // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. – 2014, nr 3, s. 132-141
 41. Program graficzny GIMP jako narzędzie dydaktyczne / Ewa Palka // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. – 2013/2014, nr 1, s. 44-61
 42. Jak wykorzystać Google Street View na różnych przedmiotach / Michał Luberda // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2013, nr 11, dod. „Biblioteka - Centrum Informacji”, nr 4, s. 8-10
 43. Polskie biblioteki cyfrowe jako narzędzie wspierające edukację / Marzena Jarocka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2013, nr 11, dod. „Biblioteka - Centrum Informacji”, nr 4, s. 13-16
 44. Przykłady otwartych zasobów edukacyjnych do wykorzystania na lekcjach różnych przedmiotów / Michal Luberda // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2013, nr 7/8, dod. „Biblioteka - Centrum Informacji”, nr 3, s. 12-13
 45. Subiektywny przegląd internetowych zasobów edukacyjnych / Anna Szeląg // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2013, nr 7/8, dod. „Biblioteka - Centrum Informacji”, nr 3, s.14-16
 46. Nowoczesna edukacja – interaktywna szkoła / Lidia Pokrzycka // NOWA SZKOŁA. – 2013, nr 3, s. 47-50
 47. Czynniki różnicujące kompetencje informacyjne nauczycieli oraz wykorzystywanie metod i narzędzi ICT (doniesienie z badań) / Eunika Baron-Polańczyk // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. – 2013, nr 1, s. 129-145
 48. Kompetencje kluczowe w społeczeństwie informacyjnym i edukacji informatycznej społeczności lokalnej / Tomasz Kupidura // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. – 2013, nr 1, s. 145-153

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

 Zapraszamy do skorzystania z naszych zbiorow!

 

 

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności