Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej
Nauczyciel z książką siedzi za biurkiem.

Awans zawodowy nauczycieli 2022/2023 - nowe przepisy

1 września br. wejdą w życie zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczące zasad ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.
Więcej informacji: 

 

Książki na biurku, w tle półki z książkami.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

  1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
  4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
  5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
  6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
  7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
  8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Więcej informacji na stronie serwisu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Dobrostan nauczyciela - publikacje ze zbiorów BibliotekiWięcej publikacji na temat dobrostanu nauczyciela zobacz zestawienie:Aktywny senior - wybór publikacji ze zbiorów Biblioteki

 
SlideWięcej publikacji na temat aktywności seniorów zobacz zestawienie: Zajęcia dla dzieci i młodzieży 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 PBW Filia w Suchej Beskidzkiej kontynuowała działalność edukacyjną i przeprowadziła liczne zajęcia dla dzieci i młodzieży (pomimo przerw z powodu remontu budynku w miesiącach XII-IV).

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności